Dewislen
English

Mae Sgyrsiau Creadigol yn gyfres o chwe digwyddiad byr a gynhelir unwiath y mis o Chwefror i Orffennaf 2022, sydd wedi eu trefnu gyda’r nod o ysbrydoli a rhannu gwybodaeth gydag awduron Cymru. Mae’r rhaglen yn cynnig cyfleoedd agored a hygyrch i ddysgu rhagor am ddefnyddio llenyddiaeth mewn gweithdai cyfranogi. Maent hefyd yn gyfle i gwrdd ag awduron o’r un anian, cyfnewid syniadau, rhannu arfer da, adnoddau a chysylltiadau, a mwynhau sgyrsiau creadigol. Mae’r rhaglen hon wedi ei datblygu o ganlyniad i sesiynau adborth ac ymgynghori a gynhaliwyd ag awduron ledled Cymru yn 2021.

Mae pob sesiwn 90 munud o hyd yn rhad ac am ddim. Ein nod gyda phob un o’r Sgyrsiau Creadigol yw adeiladu’r sgiliau a chynyddu’r hyder sydd ei angen i redeg gweithdai cyfranogi sy’n defnyddio gweithgareddau llenyddol i wneud newid cadarnhaol i lesiant cyfranogwyr. Mae’r rhaglen hefyd â’r nod o gyfrannu at adeiladu rhwydwaith gefnogol o awduron yng Nghymru sydd un ai’n gweithio yn y gymuned yn barod neu sydd â diddordeb yn y maes hwn.

Cynhelir pob digwyddiad dros Zoom, gydag is-deitlau byw ac/neu BSL ar gyfer cyfranwyr Byddar/trwm eu clyw mewn rhai sesiynau. Lle mae hynny’n bosib, gallwn gwrdd ag anghenion mynediad ychwanegol – cysylltwch â ni i drafod unrhyw anghenion ymlaen llaw.

 

Manylion y Rhaglen

Sgyrsiau Creadigol #4: Delivering Inclusive Creative Writing Workshops for Children and Young People
gyda Connor Allen

Dydd Iau 26 Mai 2022, 12.00 – 1.30 pm

Ymunwch â Connor Allen, Children’s Laureate Wales 2021-23 am drafodaeth ar sut i ddatblygu a chyflwyno gweithdai ysgrifennu creadigol cynhwysol i blant a phobl ifanc.

Rhagor o wybodaeth.

 

Sgyrsiau Creadigol #5: Dysgu’r Gynghanedd Mewn Ysgolion
gyda Siw Jones

Dydd Iau 16 Mehefin 2022, 12.00 – 1.30 pm

Bydd Siw Jones yn arwain sesiwn yn y Gymraeg ar sut y gellid ail-gyflwyno’r grefft o gynganeddu mewn ysgolion.

Rhagor o wybodaeth.

 

Sgyrsiau Creadigol #6: Shared Reading
gydag Ellie Carr

Dydd Iau 14 Gorffennaf 2022, 12.00 – 1.30 pm

Bydd Ellie Carr, o sefydliad The Reader, yn cynnal sesiwn ar fuddion rhaglenni cyd-ddarllen a gweithio gyda gwirfoddolwyr i gefnogi cymuned o ddarllenwyr.

Rhagor o wybodaeth.

 

Nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael am bob sesiwn, felly archebwch yn gynnar fel na chewch eich siomi. Gallwch archebu trwy Tocyn.

Os oes gyda chi gwestiynau am y rhaglen hon cyn archebu eich lle, cysylltwch â ni.