Dewislen
English
Cysylltu

Noddwyr Llyfr y Flwyddyn

Mae’n bleser mawr gennym weithio mewn partneriaeth â’n cydweithwyr mewn nifer o sefydliadau ar draws y sector ar gyfer Llyfr y Flwyddyn 2018. Mae’r partneriaethau hyn yn sicrhau bod yr uchafbwynt llenyddol hwn yn cael yr effaith gryfaf posib, a gellir dod o hyd i’w manylion yma:

Cyngor Celfyddydau Cymru
Cyllid Craidd
Mwy
Llywodraeth Cymru
Cyllid Craidd
Mwy
Cymdeithas Brycheiniog a Chyfeillion yr Amgueddfa
Noddwr
Mwy
Wales Arts Review
Partner
Mwy
Golwg360
Partner
Mwy
Cyngor Llyfrau Cymru
Partner
Mwy
Cwmni Da
Partner
Mwy
The Bookseller
Partner
Mwy
Cant a mil Vintage
Siop Lyfrau
Mwy
Tramshed
Gwesteiwr
Mwy
Cyngor Celfyddydau Cymru
Cyllid Craidd

Cyngor Celfyddydau Cymru (CCC) sy’n darparu cyllid craidd Llenyddiaeth Cymru ac mae CCC yn credu bod y celfyddydau yn ganolog i fywyd a lles y genedl. Maent yn troi’r genhadaeth hon yn weithred trwy ariannu a datblygu'r celfyddydau yng Nghymru. Llywodraeth Cymru yw prif noddwr CCC ac maent hefyd yn dosbarthu cyllid o'r Loteri Genedlaethol a chodi arian ychwanegol lle gallant o amryw ffynhonnell sector cyhoeddus a phreifat.

Gwefan: http://www.celf.cymru/

Cau
Llywodraeth Cymru
Cyllid Craidd

Llywodraeth Cymru yw Llywodraeth ddatganoledig Cymru. Llywodraeth Cymru yw prif noddwr Cyngor Celfyddydau Cymru.

Gwefan:: https://gov.wales/?lang=en

Cau
Cymdeithas Brycheiniog a Chyfeillion yr Amgueddfa
Noddwr

Mae Cymdeithas Brycheiniog a Chyfeillion yr Amgueddfa yn noddi Gwobr Roland Mathias, a sefydlwyd er clod i’r bardd a'r awdur Roland Mathias, a chwaraeodd ran bwysig mewn sefydlu ysgrifennu Saesneg o Gymru fel ffurf lenyddol nodedig. Bu farw yn 2007.
Daeth Gwobr Roland Mathias yn rhan o Wobr Llyfr y Flwyddyn yn 2012. Bydd y wobr adnabyddus, a ddyfarnwyd ddwywaith y flwyddyn ar gyfer ysgrifennu Saesneg o Gymru ym meysydd barddoniaeth, straeon byrion, beirniadaeth lenyddol a hanes Cymru, yn cael ei adnabod fel Gwobr Barddoniaeth Saesneg o fewn Gwobr Llyfr y Flwyddyn.

Gwefan: http://www.brecknocksociety.co.uk/

Cau
Wales Arts Review
Partner

Mae Wales Arts Review yn garedig iawn yn cynnal y People’s Choice Award. Mae Wales Arts Review yn gartref i ysgrifennu beirniadol a sylw celfyddydol - lle y gall beirniaid celfyddydol brwdfrydig a gwybodus, o Gymru a thu hwnt, fynegi eu hunain.

Gwefan: http://www.walesartsreview.org/

Cau
Golwg360
Partner

Mae Golwg360 yn garedig iawn yn cynnal pleidlais Gwobr Barn y Bobl. Lansiwyd Golwg360 yn 2009 fel gwefan sy'n cynnig newyddion Cymraeg a rhyngwladol yn yr iaith Gymraeg. Ariennir y prosiect gan Lywodraeth Cymru.

Gwefan: https://golwg360.cymru/

Cau
Cyngor Llyfrau Cymru
Partner

Mae’r Cyngor Llyfrau’n gorff cenedlaethol, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, sy’n ganolbwynt i’r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru. Mae’n darparu nifer o wasanaethau arbenigol (ym meysydd golygu, dylunio, marchnata a dosbarthu) gyda golwg ar wella safonau cynhyrchu a chyhoeddi llyfrau yn y Gymraeg a’r Saesneg.

For more information, please visit the website: http://www.cllc.org.uk/

Cau
Cwmni Da
Partner

Ers iddo gael ei sefydlu yn 1997, mae Cwmni Da wedi datblygu yn un o brif gwmnïau cynhyrchu Cymru. Mae cynnyrch cenedlaethol a rhyngwladol y cwmni yn cynnwys rhaglenni ffeithiol, plant, comedi, adloniant, drama, digwyddiadau a chwaraeon. Mae Cwmni Da wedi cynhyrchu fideos o ddarlleniadau o’r llyfrau sydd ar restr fer Llyfr y Flwyddyn, a byddant yn cynhyrchu rhaglen ynglŷn â’r digwyddiad ar gyfer S4C, a ddarlledir ar y 26ain o Fehefin.

Gwefan: http://www.cwmnida.cymru/

Cau
The Bookseller
Partner

Bu'r Bookseller yn gylchgrawn busnes y diwydiant llyfrau ers 1858; gan ymgorffori Bent’s Literary Advertiser, a sefydlwyd ym 1802. Mae’n un o gylchgronau hynaf y DU. Cyhoeddodd The Bookseller y newyddion am restr fer Llyfr y Flwyddyn fel rhan o’u Country Focus: Wales Edition.

Gwefan: https://www.thebookseller.com/

Cau
Cant a mil Vintage
Siop Lyfrau

Mae ‘Cant a mil vintage’, ar Whitchurch Road, Mynydd Bychan, Caerdydd, yn cynnig profiad Cymraeg unigryw! Dewch i bori trwy ein cardiau a llyfrau Cymraeg, anrhegion Cymreig di-ri a chrefftau chwaethus. Cant a mil Vintage fydd siop lyfrau Llyfr y Flwyddyn 2018

Gwefan: https://www.cantamilvintage.com/

Cau
Tramshed
Gwesteiwr

Y Tramshed yw canolfan cerddoriaeth fyw, cerddoriaeth clwb ac adloniant ddiweddaraf Caerdydd. Wedi ei leoli o fewn adeilad hanesyddol o arwyddocâd diwylliannol mawr, dyma galon canolfan greadigol newydd yng nghanol dinas Caerdydd. Caiff Seremoni Wobrwyo Llyfr y Flwyddyn 2018 ei chynnal yn y Tramshed.

Gwefan: http://tramshedcardiff.com/

Cau