Dewislen
English

Adnoddau TGAU Llenyddiaeth Saesneg 2021

Ceir isod ddogfennau sy’n dadansoddi cynnwys cerddi gosod CBAC ar gyfer TGAU Llenyddiaeth Saenseg yn fanwl. Mae’r taflenni yn cynnwys trafodaeth drylwyr o bob cerdd, yn ogystal â  lluniau ac awgrymiadau ar ble i ddod o hyd i fwy o wybodaeth am themâu neu gwestiynnau penodol.  Mae modd darllen y taflenni ar y we neu eu lawrlwytho ar ffurf PDF.

Eu bwriad yw cynorthwyo adthrawon gyda’r gwaith paratoi , ond maent ar gael i’w darllen neu eu defnyddio gan unrhyw un.

Cynhyrchwyd yr adnoddau isod gan CREW, Prifysgol Abertawe mewn partneriaeth â Llenyddiaeth Cymru, Cymdeithas Ddysgedig Cymru,  a Chymdeithas Llên Saesneg Cymru.

ON: Nid CBAC sydd yn gyfrifol am yr adnoddau, a nid disodli unrhyw adnoddau sy’n bodoli’n barod gan CBAC yw eu bwriad. Gallwch ddod o hyd i’r adnoddau sydd wedi eu cynhyrchu gan CBAC yn  y fan yma.