Dewislen
English
Cysylltwch

Ein Staff

Claire Furlong
Cyfarwyddwr Gweithredol
Mwy
Leusa Llewelyn
Cyfarwyddwr Artistig
Mwy
Miriam Sautin
Rheolwr Creadigol
Mwy
Emily Dafydd-Drew
Cydlynydd Creadigol
Mwy
Louise Richards
Cydlynydd Creadigol
Mwy
Mared Roberts
Cydlynydd Creadigol
Mwy
Petra Bennett
Cydlynydd Creadigol
Mwy
Nicola Edwards
Cydlynydd Creadigol
Mwy
Branwen Llewellyn
Arweinydd Cyfathrebu
Mwy
Arddun Arwel
Cydlynydd Cyfathrebu
Mwy
Mirain Llŷn
Cydlynydd Cyfathrebu a Digwyddiadau
Mwy
Alys Lewin
Rheolwr Gweithrediadau
Mwy
Owen Wyn Jones
Cydlynydd Gweithredol
Mwy
Catrin Slater
Uwch Swyddog Codi Arian
Mwy
Emma Richards
Rheolwr Cyllid
Mwy
Emma Sweenie
Cefnogaeth Cyllid
Mwy
Miriam Williams
Rheolwr Tŷ Newydd
Mwy
Lora Juckes-Hughes
Cydlynydd Gweithredol Tŷ Newydd
Mwy
Tony Cannon
Cydlynydd Arlwyo a Lletygarwch
Mwy
Claire Furlong
Cyfarwyddwr Gweithredol

(Hi)

Claire yw'n Cyfarwyddwr Gweithredol. Ein tîm gweithredol sydd yn sicrhau bod y sefydliad yn cael ei redeg yn esmwyth. Mae eu gwaith yn cynnwys codi arian, cyllid, adnoddau dynol, ymchwil, monitro a gwethuso, a gofalu am ein hymwelwyr yn Nhŷ Newydd.

Cau
Leusa Llewelyn
Cyfarwyddwr Artistig

(Hi)

Leusa yw'n Cyfarwyddwr Artistig. Ein tîm creadigol sydd yn gyfrifol am gyflawni ein tri blaenoriaeth: Cynrychiolaeth a Chydraddoldeb, Iechyd a Llesiant, a'r Argyfwng Hinsawdd, yn ogystal â'n prosiectau arloesol trwy'n tair fframwaith: Datblygu Awduron, Cyfranogi, a Diwylliant Llenyddol Cymru.

Cau
Miriam Sautin
Rheolwr Creadigol

(Hi)

Miriam yw ein Rheolwr Creadigol, ac yn gyfrifol am drefnu arlwy creadigol Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd, yn ogystal â'n prosiectau arloesol trwy'n tair fframwaith: Datblygu Awduron, Cyfranogi, a Diwylliant Llenyddol Cymru.

Cau
Emily Dafydd-Drew
Cydlynydd Creadigol

(Hi)

Mae Emily'n un o'n Cydlynwyr Creadigol. Ein tîm creadigol sydd yn gyfrifol am gyflawni ein tri blaenoriaeth: Cynrychiolaeth a Chydraddoldeb, Iechyd a Llesiant, a'r Argyfwng Hinsawdd, yn ogystal â'n prosiectau arloesol trwy'n tair fframwaith: Datblygu Awduron, Cyfranogi, a Diwylliant Llenyddol Cymru.

Cau
Louise Richards
Cydlynydd Creadigol

(Hi)

Mae Louise yn un o'n Cydlynwyr Creadigol. Ein tîm creadigol sydd yn gyfrifol am gyflawni ein tri blaenoriaeth: Cynrychiolaeth a Chydraddoldeb, Iechyd a Llesiant, a'r Argyfwng Hinsawdd, yn ogystal â'n prosiectau arloesol trwy'n tair fframwaith: Datblygu Awduron, Cyfranogi, a Diwylliant Llenyddol Cymru.

Cau
Mared Roberts
Cydlynydd Creadigol

(Hi)

Mae Mared yn un o'n Cydlynwyr Creadigol. Ein tîm creadigol sydd yn gyfrifol am gyflawni ein tri blaenoriaeth: Cynrychiolaeth a Chydraddoldeb, Iechyd a Llesiant, a'r Argyfwng Hinsawdd, yn ogystal â'n prosiectau arloesol trwy'n tair fframwaith: Datblygu Awduron, Cyfranogi, a Diwylliant Llenyddol Cymru.

Cau
Petra Bennett
Cydlynydd Creadigol

(Hi)

Mae Petra'n un o'n Cydlynwyr Creadigol. Ein tîm creadigol sydd yn gyfrifol am gyflawni ein tri blaenoriaeth: Cynrychiolaeth a Chydraddoldeb, Iechyd a Llesiant, a'r Argyfwng Hinsawdd, yn ogystal â'n prosiectau arloesol trwy'n tair fframwaith: Datblygu Awduron, Cyfranogi, a Diwylliant Llenyddol Cymru.

Cau
Nicola Edwards
Cydlynydd Creadigol

(Hi)

Mae Nicola yn un o'n Cydlynwyr Creadigol. Ein tîm creadigol sydd yn gyfrifol am gyflawni ein tri blaenoriaeth: Cynrychiolaeth a Chydraddoldeb, Iechyd a Llesiant, a'r Argyfwng Hinsawdd, yn ogystal â'n prosiectau arloesol trwy'n tair fframwaith: Datblygu Awduron, Cyfranogi, a Diwylliant Llenyddol Cymru.

Cau
Branwen Llewellyn
Arweinydd Cyfathrebu

(Hi)

Branwen yw ein Arweinydd Cyfathrebu. Ein tîm cyfathrebu sydd yn gyfrifol am rannu ein gwaith a'n gwerthoedd gyda'r byd trwy ddatblygu cysylltiadau allanol, arwain a chyfrannu at ymgyrchoedd cenedlaethol, cyfathrebu ein heffaith, a chreu cynnwys digidol.

Cau
Arddun Arwel
Cydlynydd Cyfathrebu

(Hi)

Arddun yw ein Cydlynydd Cyfathrebu. Ein tîm cyfathrebu sydd yn gyfrifol am rannu ein gwaith a'n gwerthoedd gyda'r byd trwy ddatblygu cysylltiadau allanol, arwain a chyfrannu at ymgyrchoedd cenedlaethol, cyfathrebu ein heffaith, a chreu cynnwys digidol.

Cau
Mirain Llŷn
Cydlynydd Cyfathrebu a Digwyddiadau

(Hi)

Mirain yw ein Cydlynydd Cyfathrebu a Digwyddiadau. Ein tîm cyfathrebu sydd yn gyfrifol am rannu ein gwaith a'n gwerthoedd gyda'r byd trwy ddatblygu cysylltiadau allanol, arwain a chyfrannu at ymgyrchoedd cenedlaethol, cyfathrebu ein heffaith, a chreu cynnwys digidol.

Cau
Alys Lewin
Rheolwr Gweithrediadau

(Hi)

Alys yw ein Rheolwr Gweithrediadau. Ein tîm gweithredol sydd yn sicrhau bod y sefydliad yn cael ei redeg yn esmwyth. Mae eu gwaith yn cynnwys codi arian, cyllid, adnoddau dynol, ymchwil, monitro a gwethuso, a gofalu am ein hymwelwyr yn Nhŷ Newydd.

Cau
Owen Wyn Jones
Cydlynydd Gweithredol

(Fe/Ef)

Mae Owen yn gweithio fel Cydlynydd Gweithredol. Ein tîm gweithredol sydd yn sicrhau bod y sefydliad yn cael ei redeg yn esmwyth. Mae eu gwaith yn cynnwys codi arian, cyllid, adnoddau dynol, ymchwil, monitro a gwethuso, a gofalu am ein hymwelwyr yn Nhŷ Newydd.

Cau
Catrin Slater
Uwch Swyddog Codi Arian

(Hi)

Catrin yw ein Uwch Swyddog Codi Arian. Ein tîm gweithredol sydd yn sicrhau bod y sefydliad yn cael ei redeg yn esmwyth. Mae eu gwaith yn cynnwys codi arian, cyllid, adnoddau dynol, ymchwil, monitro a gwethuso, a gofalu am ein hymwelwyr yn Nhŷ Newydd.

Cau
Emma Richards
Rheolwr Cyllid

(Hi)

Emma yw ein Rheolwr Cyllid. Ein tîm gweithredol sydd yn sicrhau bod y sefydliad yn cael ei redeg yn esmwyth. Mae eu gwaith yn cynnwys codi arian, cyllid, adnoddau dynol, ymchwil, monitro a gwethuso, a gofalu am ein hymwelwyr yn Nhŷ Newydd.

Cau
Emma Sweenie
Cefnogaeth Cyllid

(Hi)

Mae Emma'n gweithio fel Cefnogaeth Cyllid. Ein tîm gweithredol sydd yn sicrhau bod y sefydliad yn cael ei redeg yn esmwyth. Mae eu gwaith yn cynnwys codi arian, cyllid, adnoddau dynol, ymchwil, monitro a gwethuso, a gofalu am ein hymwelwyr yn Nhŷ Newydd.

Cau
Miriam Williams
Rheolwr Tŷ Newydd

(Hi)

Miriam yw Rheolwr Tŷ Newydd. Ein tîm gweithredol sydd yn sicrhau bod y sefydliad yn cael ei redeg yn esmwyth. Mae eu gwaith yn cynnwys codi arian, cyllid, adnoddau dynol, ymchwil, monitro a gwethuso, a gofalu am ein hymwelwyr yn Nhŷ Newydd.

Cau
Lora Juckes-Hughes
Cydlynydd Gweithredol Tŷ Newydd

(Hi)

Lora yw Cefnogaeth Gweithredol Tŷ Newydd. Ein tîm gweithredol sydd yn sicrhau bod y sefydliad yn cael ei redeg yn esmwyth. Mae eu gwaith yn cynnwys codi arian, cyllid, adnoddau dynol, ymchwil, monitro a gwethuso, a gofalu am ein hymwelwyr yn Nhŷ Newydd.

Cau
Tony Cannon
Cydlynydd Arlwyo a Lletygarwch

(Fe/Ef)

Mae Tony'n gweithio fel Cydlynydd Arlwyo a Lletygarwch draw yn Nhŷ Newydd. Ein tîm gweithredol sydd yn sicrhau bod y sefydliad yn cael ei redeg yn esmwyth. Mae eu gwaith yn cynnwys codi arian, cyllid, adnoddau dynol, ymchwil, monitro a gwethuso, a gofalu am ein hymwelwyr yn Nhŷ Newydd

Cau