Dewislen
English
Cysylltu

Swyddog Marchnata a Chyfathrebu

Llawn amser (37 awr)

Cytundeb blwyddyn o hyd, gyda’r posibiliad y caiff ei ymestyn ymhellach, i ddechrau ym mis Awst neu Medi 2019

Lleoliad: Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd, Llanystumdwy

Dyddiad Cau: 1 Awst 2019, 5.00 pm

Cyfweliadau: Wythnos yn dechrau 12 Awst

 

Am y Rôl

Bydd y Swyddog Marchnata a Chyfathrebu yn gweithio o Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd, ac yn gyfrifol am greu a chydlynu cynllun marchnata gyda’r nod o gynyddu proffil y Ganolfan a’i gweithgareddau a chodi ffigyrau cyfranogiad a gwerthiant y cyrsiau.

Bydd y swyddog hefyd yn cynorthwyo tîm y ganolfan gyda rhaglennu gweithgareddau blynyddol, yn cynnwys trefnu a chyfathrebu cyrsiau ysgrifennu creadigol, cyrsiau ysgolion a digwyddiadau yn y gymuned.

Mae’r Swyddog hefyd yn arwain ar brosiectau cenedlaethol megis Her100Cerdd ac yn cydlynu datblygiadau a diweddariadau i Restr Awduron Cymru. Bydd disgwyl i’r swyddog ymgymryd â dyletswyddau lletygarwch yn cynnwys croesawu preswylwyr a rheoli digwyddiadau, yn achlysurol yn ystod oriau anghymdeithasol.

 

Darllenwch yr hysbyseb am fwy o wybodaeth, a sut i wneud cais:

Swydd Ddisgrifiad

Ffurlen Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Llenyddiaeth Cymru

 

Mae croeso i chi gysylltu â ni i drafod y swydd o flaen llaw, neu i ofyn am ragor o wybodaeth. Ffoniwch 01766 522 811 i siarad â Leusa Llewelyn neu e-bostiwch yn uniongyrchol Leusa@llenyddiaethcymru.org

Nôl i Amdanom ni