Dewislen
English
Cysylltu

Swyddi Gwag

Cyfleoedd newydd i weithwyr llawrydd

Rydym yn chwilio am unigolion llawrydd i weithio gyda ni yn llawn neu’n rhan amser dros y 6 mis nesaf.

Bydd ymgeiswyr yn gallu arddangos eu bod ym meddu ar o leiaf dau o’r sgiliau neu nodweddion canlynol:

  • Y gallu i ysgrifennu a siarad Cymraeg (gan gynnwys prawf-ddarllen a chyfieithu)
  • Sgiliau ysgrifennu copi i safon uchel
  • Sgiliau cyfathrebu a marchnata, yn benodol ar y cyfryngau digidol a chymdeithasol gan gynnwys creu deunyddiau digidol gwreiddiol
  • Sgiliau rheoli prosiect
  • Profiad o drefnu a chynnal digwyddiadau digidol
  • Sgiliau gweinyddol a chyllid
  • Uniaethu ag un o’n tair nodwedd yr ydym yn canolbwyntio arnynt:

o  Unigolion o gefndiroedd Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig

o  Unigolion ar incwm isel

o  Unigolion ag anableddau neu salwch (meddyliol a chorfforol)

Rydym yn chwilio am bobl ag ystod eang o wybodaeth a chymwysterau. Bydd ceisiadau yn cael eu hystyried ar sail profiad yn ogystal ag ar gryfder eu potensial.

Beth bynnag yw’ch cefndir – gallwch chi fod yn newydd i’r sector y celfyddydau a diwylliant, neu fod â blynyddoedd lawer o brofiad yn gweithio mewn maes gwahanol – rydym ni’n chwilio am bobl sy’n gallu cyflawni tasgau yn gyflym, yn effeithlon ac yn effeithiol wrth weithio’n annibynnol ac mewn tîm.

I wneud cais, cyflwynwch drosolwg o’ch gallu a’ch sgiliau allweddol (neu CV) a llythyr eglurhaol byr (1 tudalen A4 ar y mwyaf) yn amlinellu’ch dyheadau proffesiynol a phersonol, ynghyd â gwybodaeth am eich argaeledd. Anfonwch eich cais ar e-bost at post@llenyddiaethcymru.org erbyn dydd Gwener 9 Hydref, 5.00 pm.

Os hoffech ymgeisio am y cyfle hwn, ond yn ansicr os oes profiad digonol gennych, cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol.

Darllenwch ein Cynllun Strategol cyn ymgeisio os gwelwch yn dda.

Nôl i Amdanom ni