Dewislen
English
Cysylltwch
Datblygu potensial creadigol a phroffesiynol egin awduron

Byddwn yn galluogi egin awduron i achub ar gyfleoedd i fireinio a datblygu sgiliau llenyddol amrywiol, drwy wneud y canlynol:

Bydd hyn yn datblygu potensial creadigol a phroffesiynol egin awduron.

 

Gweithgareddau Craidd:

  • Cynrychioli Cymru – rhaglen datblygu proffesiynol
  • Cyrsiau yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd
  • Cyfleoedd Hyfforddi a Chysgodi i Awduron
  • Cynrychioli Pawb – Rhoi llwyfan i awduron a gaiff eu tangynrychioli
  • Gwybodaeth ac Adnoddau i Awduron
  • Rhestr Awduron Cymru – yn gyhoeddus ar wefan Llenyddiaeth Cymru