Dewislen
English
Cysylltu

Sefydlwyd Sgwennu ar y Dibyn fel rhan o Gynllun Llên er Lles Llenyddiaeth Cymru yn 2019, mewn partneriaeth â Galeri a Theatr Genedlaethol Cymru.

Bwriad y prosiect yw cynnig cyfres o weithdai creadigol ar gyfer unigolion sydd wedi profi dibyniaeth eu hunain, neu wedi cefnogi eraill, mewn awyrgylch diogel, cefnogol a heb unrhyw feirniadaeth. Rydyn ni am greu profiadau celfyddydol sy’n arwain at hyrwyddo llesiant unigolion a chymunedau. Bydd y gweithdai nesaf yn cael eu cynnal yn 2021.

Rydyn ni am roi llais i brofiadau o ddibyniaeth drwy gyfrwng y Gymraeg a chreu profiadau celfyddydol sy’n ysgytwol, tyner ac ysbrydoledig.

 

 

 

Nôl i Ein Prosiectau