Dewislen
English
Cysylltwch

Cyhoeddwyd yn Awst 2015 y bu Llenyddiaeth Cymru yn llwyddiannus wrth sicrhau un o dri grant yn y DU ynghlwm â rhaglen peilot Cymrodoriaeth Gwaith Celf – Y Safbwynt Trefnu. Dechreuodd y rhaglen a gydlynir gan Barbican, Guildhall fel rhan o Artworks London, yn Hydref 2015 a bydd yn parhau hyd at Hydref 2016.

Yn wreiddiol, datblygwyd rhaglen Cymrodoriaeth ArtWorks London ym Mai 2013 mewn cydweithrediad â sawl artist fel ‘llwybr dysgu pwrpasol’ a fyddai yn targedu eu hanghenion proffesiynol, penodol nhw mewn modd anffurfiol. Roedd peilot 2013 yn cynnwys cyfleoedd Datblygu Proffesiynol Parhaus yn ogystal â chyfleoedd rhwydweithio, mentora a chyfleoedd labordy.

Yn dilyn nawdd pellach gan raglen Open Grants y Paul Hamlyn Foundation, bu modd datblygu’r model yma ar y cyd â thri sefydliad celfyddydol a’u paru ag artist o’u dewis. Yr artist a ddewiswyd gan Llenyddiaeth Cymru oedd Rufus Mufasa.

 

Llenyddiaeth Cymru a Rufus Mufasa

Datblygodd Cymrodoriaeth ArtWorks sgiliau Rufus, cododd ei phroffil drwy gysylltiadau â’r byd cyhoeddi, a helpodd hi i feithrin cysylltiadau rhyngwladol gydag addysgwyr a chynhyrchwyr hip hop yn Efrog Newydd a Chanada. Ei nod oedd cryfhau statws addysg amgen yng Nghymru. Mae Llenyddiaeth Cymru yn meithrin a dathlu creadigrwydd artistiaid a chyfranogwyr, rydym am gefnogi’r rhai sydd am wneud newid yn eu cymunedau lleol a’r rhai sy’n arwain y ffordd ar fentrau arloesol.

Helpodd rhaglen Cymrodoriaeth Barbican gefnogi Llenyddiaeth Cymru a Rufus Mufasa i ddatblygu prosiect cydweithredol newydd trwy ymgysylltu’n addysgiadol â phobl ifainc drwy hip hop a pherfformio barddoniaeth. Fe wnaeth y model archwilio a datblygu ymhellach ein partneriaeth gydag Urban Word New York, sefydliad sy’n arbenigo mewn addysg blaenachubol trwy ddefnyddio hip hop neu berfformio barddoniaeth, ac adeiladu ar lwyddiant prosiect Slam Cymru a ariannwyd gan Garfield Weston Fundation.

“Rwy’n falch iawn o dderbyn y Gymrodoriaeth a bod fy ngwaith ac fy ngweledigaeth yn cael eu dderbyn a’u gwerthfawrogi. Rwy’n edrych ymlaen am flwyddyn gyffrous, gelfyddydol greadigol, hudolus gerddorol sydd o fy mlaen dan adain Barbican a Llenyddiaeth Cymru. Diolch.”

– Rufus Mufasa

Fel rhan o’r prosiect mae Rufus yn creu blog misol. Mae’r cofnodion (Saesneg) i’w gweld isod:

Site Specific Poetry Blog 1: Interbooks, Pontypridd

Site Specific Poetry Blog 2: Ambition is critical

Site Specific Poetry Blog 3: Barbican Pit Lab

Cadwch lygad ar daith Rufus ar Twitter @rufusmufasa, instagram ac ar sianel YouTube, Poetry Pump Productions

Nôl i Archif Prosiectau