Dewislen
English
Cysylltu
Mae Dydd Dylan yn ddiwrnod rhyngwladol i ddathlu bywyd a gwaith y bardd enwog Dylan Thomas, a gynhelir yn flynyddol ar 14 Mai. Dyma ddyddiad darllediad cyntaf y ddrama Under Milk Wood a berfformiwyd yn wreiddiol ar lwyfan 92Y The Poetry Center, Efrog Newydd yn 1953.

Caiff Dydd Dylan 2018 ei arwain gan Hannah Ellis ar y cyd â’r bardd Mab Jones. Bydd Andrew Dally yn gyfrifol am ddiweddaru’r wefan a rheoli’r llwyfannau rhwydweithio cymdeithasol. Mae Hannah yn wyres i Dylan Thomas, a hi yw Cyfarwyddwr Creadigol ei ystâd lenyddol.Gwaith celf o dywod a grëwyd gan Marc Treanor ar draeth Cei Newydd i ddathli Dydd Dylan 2016. Comisiynwyd gan Llenyddiaeth Cymru.

‘The Craftsmen’, Baba Brinkman, ysgrifennwyd i goffau Dylan Thomas ar gyfer Dydd Dylan 2016. Comisiynwyd gan Llenyddiaeth Cymru.

 

Dywedodd, cyfansoddwr, cantores, awdur a chyflwynydd Cerys Matthews MBE: “Mae Diwrnod Dylan, sy’n cael ei ddathlu ar y diwrnod y perfformiwyd Under Milk Wood am y tro cyntaf erioed, yn esgus gwych i ddathlu’r saer geiriau cain hwn yn ogystal â’r gwaddol gwych o ddramâu, cerddi, traethodau a llenyddiaeth ledled y byd.”

Am ragor o wybodaeth, ewch i www.discoverdylanthomas.com

 

Nôl i Archif Prosiectau