Dewislen
English
Cysylltwch

Dy Ddal Di 

“Gwylia’r teigrod, shunar beti1”, 

yw dy rybudd o hyd wrth i mi adael y ’sbyty. 

Fel ’tae holl winwydd jyngl Molibasâr wedi  

cordeddu am strydoedd y Mynydd Bychan 

a theigrod yn crwydro trwch blodau ceirios y ffyrdd. 

 

Rhaid i mi wylio dy oleuadau bach yn diffodd. 

Bob yn un, mae dy atgofion yn disgyn yn araf 

o’r silff, fel y bydd corryn yn llusgo pry 

rhwng gwybod a dryswch a sicrwydd 

dro ar ôl tro ar ôl tro.  

 

Yr un peth sy’n dy boeni bob tro y bydda i’n setlo ar dy setî: 

“Ddalltist di’u bod nhw wedi cymryd fy nghar i ’nôl?” 

Fel ’tae’r blynyddoedd o wibio yma ac acw 

ar negeseuon y teulu’n ddim oll erbyn hyn 

â thithau’n drysu weithiau rhwng chwith a dde. 

 

Rwyt ti’n llenwi dy bared ag wynebau, heb eu nabod, 

ac mae pob oedi cyn i ti fy enwi’n llosgi. 

Rwy’n addo dy ddal fel Abba, fel Mam-gu – 

yn trwsio car, yn taenu menyn ar fy nhost. 

 

Hanan Issa 

Bardd Cenedlaethol Cymru | National Poet of Wales 

(I nodi Diwrnod Alzheimers y byd, 21 Medi 2022. Cyfieithiad Cymraeg gan Iestyn Tyne.

1Gair anwes Bengalaidd sy’n golygu ‘merch euraidd’)

Nôl i Cerddi Comisiwn a Gwaith Creadigol Hanan Issa