Dewislen
English
Cysylltwch

Nid cerdd mo Cymru, ond sgwrs barhaus

a gyfryngir drwy gerrig a gwydr y tŷ hwn;

mae’r derw a’r llechi’n canfod eu llais.

 

Nid bwydlen mo Cymru bellach,

ond cegin hud lle cawn gnoi

ar gyfreithiau ffres,

yfed ein cyfarwyddyd ein hunain,

a phobi gobeithion at ddant y to nesa.

 

Deuthum yma’n dad ifanc, ddau ddegawd yn ôl,

i ganu’r lle hwn i fodolaeth, i ddathlu dechrau’r sgwrs;

a gwelais wedyn fy mhlant ar eu prifiant,

cenhedlaeth gynta’r genedl drowsus hir.

 

Ac felly, dygwyd ein gwlad

o oes sol-ffa, i oes y selffi,

a daliwn ein hanes ryngom a’r haul,

wrth dynnu hunlun o’r teulu heddiw.

 

Ond rhaid rhannu’r delweddau’n well;

mae rhyddm y sgwrs yn newid

ac nid digon deisyfu ‘bod’, megis cynt,

cawn flas ar y gwneud yn ogystal.

 

Ac yn y tŷ hwn, a thu hwnt,

rhaid clywed ein cân o hyd, i ‘nabod ei gwerth;

‘nerth gwlad yw ei phobl’,

ond ein hyder yw ein nerth.

 

Ifor ap Glyn
Bardd Cenedlaethol Cymru

(Comisiynwyd y gerdd hon gan Llenyddiaeth Cymru yn arbennig i nodi 20 mlynedd o ddatganoli yng Nghymru.)

Nôl i Ifor ap Glyn, Bardd Cenedlaethol Cymru 2016 – 2022