Dewislen
English
Simone Greenwood 

Magwyd Simone Greenwood yn Cumbria, ond mae wedi byw yng Nghwm Sirhywi, de Cymru am y ddau ddegawd diwethaf, gan fagu ei theulu, dysgu, a maethu. Yn fwy diweddar, mae hi wedi gweithio i Rwydwaith Cenedlaethol Celfyddydau ac Addysg Cyngor Celfyddydau Cymru, a gyda’r gweisg plant Burst a Firefly Press. Yn 2021, cyd-sefydlodd Ymaginosity, sefydliad sy’n meithrin storïwyr ifanc. Mae Simone yn ysgrifennu ffilmiau byr a ffuglen i blant. Enillodd y Ffilm Orau a’r Sgript Orau yng ngwobrau It’s My Shout 2019 a darlledwyd ei ffilm fer Tabard ar BBC Wales. Dewiswyd ei romcom Nadolig, Jangle ar gyfer y Pride Online Film Festival ac mae wedi cael ei wylio’n eang yn rhyngwladol.


Sut ydych chi’n rhagweld y bydd y rhaglen yn cynorthwyo eich datblygiad fel awdur?

Credaf y bydd rhaglen Cynrychioli Cymru yn fy helpu i gyrraedd y lefel nesaf, o ran datblygu sgiliau a’r budd y caf o gael fy mentora. Bydd hefyd yn rhoi’r gallu i mi berchnogi’r ffaith mod i yn awdur go iawn – ar lefel bersonol a chyhoeddus. Mae cael fy nethol ar gyfer y rhaglen yn gymaint o hwb i fy hyder. Dymunwn allu mynd yn ôl ataf fi fy hun yn un ar bymtheg oed, yn disgwyl am docyn cinio am ddim, yn gwibio trwy lyfrau fel ffordd o ddianc a darganfod, a dweud, ‘Rwyt ti’n awdur’.

Beth ydych chi’n edrych ymlaen ato fwyaf fel rhan o’r rhaglen hon a beth ydych chi’n gobeithio ei gyflawni drwy gymryd rhan?

Rwy’n edrych ymlaen at gwrdd â’r criw, yn ogystal â’r tiwtoriaid a’r mentoriaid. Mae’r syniad o gwrdd â phobl newydd a thrio pethau newydd yn gyfuniad ysgogol o arswyd a chyffro. Mae bendant angen i mi gael fy ngwthio o fy man cyfforddus tuag at yr yrfa ysgrifennu yr wyf yn dyheu amdani.

 

Nôl i Yr Awduron