Dewislen
English
Cysylltu

Ysgrifennu creadigol a chreu caneuon i bobl ifanc sydd wedi eu heffeithio gan hunanladdiad

Cyfranogwyr: Pobl ifanc yr effeithir arnynt gan hunanladdiad

Awduron: Melanie Perry a Rufus Mufasa

Lleoliad: Sir Gaerfyrddin a Rhondda Cynon Taf

Gwybodaeth bellach: Bydd Keep Talking Tidy yn gyfres o ddeg sesiwn ysgrifennu creadigol a chyfansoddi caneuon gyda phobl ifanc ar yr ymylon sydd wedi eu heffeithio gan hunanladdiad yn Sir Gaerfyrddin a Rhondda Cynon Taf. Bydd y gweithdai yn annog ac yn cefnogi’r cyfranogwyr i fod yn agored, i ofyn am gymorth, ac yn helpu atal y posibilrwydd o hunanladdiad mewn ffordd sy’n berthnasol iddynt yn ieithyddol a diwylliannol. Bydd y gyfres yn arwain at gynhyrchu albwm o farddoniaeth a cherddoriaeth a guradwyd gan Rufus Mufasa a digwyddiadau perfformio yn Sir Gaerfyrddin, Rhondda Cynon Taf a Chaerdydd.

Melanie Perry: Bardd, perfformiwr ac ymarferydd ysgrifennu o Sir Gaerfyrddin yw Mel. Mae ei cherddi yn ymddangos mewn ystod o gyhoeddiadau gan gynnwys TwoThirds North o Brifysgol Stockholm. Mae ganddi ddau gasgliad o farddoniaeth, Rum Dark Nights, a gyhoeddwyd gan Three-Throated Press a chyfrol ddwyieithog Sound the Hollow-Det håligas ljud a gyhoeddwyd gan Magnus Grehn Förlag. Fel perfformiwr mae hi’n aelod o The Rockhoppers, triawd o feirdd benywaidd sydd wedi perfformio yng Nghymru, Lloegr ac Iwerddon.

Rufus Mufasa: Mae’r ymgyrchydd llenyddol Rufus Mufasa yn artist cyfranogol arloesol ac yn lladmerydd dros addysg hip hop a datblygu barddoniaeth sy’n hygyrch i bawb. Yn ddiweddar, fe lansiodd Rufus albwm, Fur Coats From The Lion’s Den, a alwyd yn uchafbwynt diwylliannol gan Wales Arts Review.

Mae Rufus yn un o Awduron wrth eu Gwaith Gŵyl y Gelli, yn cefnogi sawl prosiect pontio’r cenedlaethau, yn gweithio’n rhyngwladol, ac yn ddiweddar bu’n Breswylydd Llenyddol Rhyngwladol Coracle Europe. Hi yw Bardd Preswyl cyfredol Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol.

Dyfyniad:

  “Ein gobaith yw y gall pobl ifanc fod yn agored am eu teimladau, gofyn am help i ymdopi â phrofiadau bywyd anodd a bod yn barod i helpu eraill i atal hunanladdiad a hunan-niweidio. Trwy weithdai hip-hop a rap bydd Keep Talking Tidy yn brosiect perthnasol yn ddiwylliannol ac yn ieithyddol ac yn meithrin talent greadigol trwy ddull newydd o ymgysylltu â chymheiriaid.”

Nôl i Ein Prosiectau