Dewislen
English
Cysylltwch

Partneriaid Lle-CHI

Amgueddfa Lechi Cymru
Partner
Mwy
BBC Radio Cymru
Y Wasg
Mwy
Cronfa Dreftadaeth Y Loteri Genedlaethol
Ariannwr
Mwy
Llechi Cymru
Partner
Mwy
Llenyddiaeth Cymru
Partner
Mwy
Parc Cenedlaethol Eryri
Partner
Mwy
S4C
Y Wasg
Mwy
Amgueddfa Lechi Cymru
Partner

Daw Amgueddfa Lechi Cymru yn Llanberis â hanes y diwydiant llechi yn fyw o flaen eich llygaid. Mae’r Amgueddfa ei hun yng ngweithdai gwreiddiol y chwarel ac yma cewch ddarganfod sut yr oedd pobl cymunedau chwareli Cymru yn byw ac yn gweithio.

https://amgueddfa.cymru/llechi/

Cau
BBC Radio Cymru
Y Wasg

Gorsaf radio genedlaethol Cymru

Cau
Cronfa Dreftadaeth Y Loteri Genedlaethol
Ariannwr

Defnyddiwn arian a godir gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol i ysbrydoli, arwain a chefnogi treftadaeth y DU i greu newid cadarnhaol a pharhaol i bobl a chymunedau, yn awr ac yn y dyfodol.

https://www.heritagefund.org.uk/cy/amdanom-ni

Cau
Llechi Cymru
Partner

Y corff sy'n gyfrifol am gydlynnu'r cais i sicrhau statws Safle Treftadaeth y Byd UNESCO i dirwedd llechi gogledd-orllewin Cymru.

http://www.llechi.cymru/

Cau
Llenyddiaeth Cymru
Partner

Llenyddiaeth Cymru yw’r cwmni cenedlaethol gyda chyfrifoldeb dros ddatblygu llenyddiaeth. Ein gweledigaeth yw Cymru sydd yn grymuso, yn gwella ac yn cyfoethogi bywydau drwy lenyddiaeth.

Cau
Parc Cenedlaethol Eryri
Partner

Mae Parc Cenedlaethol Eryri, sydd wedi ei leoli ar arfordir gorllewinol Prydain gan gwmpasu 823 milltir sgwâr o dir amrywiol, yn ardal fyw a gweithiol, ac yn gartref i 26,000 o bobl. Yn ogystal â bod y Parc Cenedlaethol mwyaf yng Nghymru, mae Eryri’n meddu ar y mynydd uchaf a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru, ynghyd â chyfoeth o bentrefi prydferth fel Betws y Coed a Beddgelert. Mae Eryri yn ardal llawn diwylliant a hanes lleol, ac mae mwy na hanner ei phoblogaeth yn siarad Cymraeg.

https://www.eryri.llyw.cymru/home

Cau
S4C
Y Wasg

Sianel deledu Gymraeg ydi S4C sy'n yn darlledu'n fyw rhwng 6 y bore a hwyr y nos. Mae modd hefyd i chi wylio rhaglenni a fideos ar wahanol blatfformau digidol ar adegau i'ch siwtio chi.

Mae 'na amrywiaeth eang iawn o raglenni ar S4C gan gynnwys newyddion, drama, dogfen, cerddoriaeth, adloniant a rhaglenni plant. Mae'r deunydd sydd ar y we yn cynnwys gwasanaeth cynnwys byr arlein, wedi ei anelu yn bennaf at gynulleidfa 16-34 o'r enw Hansh.

https://www.s4c.cymru/cy/amdanom-ni/

Cau