Dewislen
English
Cysylltwch

Nos Sadwrn 22 Mai: Dyffryn Peris

yng nghwmni Arwel Jones (Hogiau’r Wyddfa) a Dyl Mei

7.00 pm – 7.30 pm

Cliciwch yma i fwynhau’r digwyddiad hwn.

 

Bore Sul 23 Mai: Capel y Groes, Penygroes

yng nghwmni Karen Owen

10.00 am – 10.30 am

Cliciwch yma i fwynhau’r digwyddiad hwn.

 

Nos Lun 24 Mai: Dyffryn Nantlle

yng nghwmni Karen Owen ac Edwin Humphreys

7.00 pm – 7.30 pm

Cliciwch yma i fwynhau’r digwyddiad hwn.

 

Nos Fawrth 25 Mai: Porthmadog

yng nghwmni Llio Maddocks a Dyl Mei

7.00 pm – 7.30 pm

 

Nos Fercher 26 Mai: Ffestiniog

yng nghwmni Gai Toms

7.00 pm – 7.30 pm

 

Nos Wener 28 Mai: Abergynolwyn

yng nghwmni Manon Steffan Ros a Blodau Gwylltion

7.00 pm – 7.30 pm

 

Nos Sadwrn 29 Mai: Dyffryn Ogwen

yng nghwmni Lisa Jên a 9 Bach

7.00 pm – 7.30 pm

Nôl i Lle-CHI