Dewislen
English
Cysylltu

ANGENRHEIDIOL:
1. Mai gwaith unigol yr awdur yn unig ydyw (gan eithrio darluniau a chyflwyniadau).
2. Mai’r cyhoeddiad cyntaf o’r gwaith (naill ai yn Gymraeg neu Saesneg) yn y flwyddyn sy’n rhagflaenu’r wobr ydyw.
3. Rhaid i’r awdur fod yn fyw pan gaiff y gyfrol ei chyflwyno ar gyfer y Wobr.
4. Bod cynnwys y gwaith, yn sylweddol, yn waith na gyhoeddwyd yn flaenorol.
5. Bod y gwaith wedi’i ysgrifennu’n greadigol.
6. Bod y gwaith wedi’i gyhoeddi gan dŷ cyhoeddi sefydledig, a ddiffinnir yma fel cwmni sy’n cyhoeddi rhestr o deitlau gan amrywiaeth o awduron a’n dosbarthu ei lyfrau trwy lyfrwerthwyr cydnabyddedig. Nid yw llyfrau wedi eu hunan gyhoeddi yn gymwys.
7. Bod y gwaith ar gyfer oedolion.

YN OGYSTAL, MAE’N ANGENRHEIDIOL I’R GWAITH ATEB O LEIAF UN O’R GOFYNION CANLYNOL.

RHAID IDDO:
1. Fod wedi’i ysgrifennu yn Gymraeg;
2. Fod wedi’i ysgrifennu yn Saesneg gan awdur a anwyd yng Nghymru neu a dderbyniodd ei addysg yng Nghymru;
3. Fod wedi’i ysgrifennu yn Saesneg gan awdur na anwyd/na dderbyniodd ei addysg yng Nghymru ond sydd bellach
yn byw yng Nghymru;
4. Fod yn gwbl eglur o ran ei berthnasedd i Gymru a’r diwylliant Cymreig.

Nodyn ar Ffeithiol Creadigol
Caiff y categori ffeithiol creadigol ei ddiffinio fel rhyddiaith sydd wedi’i ysgrifennu’n greadigol o ran natur neu sy’n cysylltu’n amleiriog â gweithiau ffuglennol, ffeithiol a barddoniaeth eraill. Mae hyn yn cynnwys beirniadaeth lenyddol, ynghyd â chyfrolau ffeithiol lle mae creadigrwydd y rhyddiaith yn allweddol i natur y gwaith. Gallai’r llyfrau hyn gynnwys llyfrau teithio, cofiannau/hunangofiannau a chyfrolau ar hanes cymdeithasol.

Diffiniad o waith sy’n gwbl eglur o ran ei berthnasedd i Gymru a’r diwylliant Cymreig
Ar rhai achlysuron, gellir penderfynu bod gweithiau sy’n trafod ac/neu sy’n ychwanegu at themâu a ymdrinnir â nhw yn aml mewn meysydd llenyddol Cymreig yn gymwys er nad oes gan yr awdur unrhyw gysylltiadau ieithyddol, preswyl na llencynnol â Chymru.

Nid yw gwaith a gyhoeddir o fewn blodeugerddi gan awduron niferus yn gymwys.

Nid yw cyfieithiadau yn gymwys oni bai y dyfarnir eu bod o bwysigrwydd sylweddol i lenyddiaeth Gymraeg sydd yn mynd ymhellach na’r hyn sydd yn bodoli o fewn fersiynau o’r deunydd gwreiddiol eisoes.

Mae beirniadaethau llenyddol yn gymwys cyn belled eu bod, neu y gellid dadlau’n gryf eu bod, yn berthnasol i Gymru a’r diwylliant Cymreig.

Nid yw sgriptiau’n gymwys.

Caiff teitlau gyda ffotograffau neu ddyluniadau eu beirniadu ar ansawdd y gwaith ysgrifenedig yn unig, a chaiff unrhyw wobr ei gyflwyno i’r awdur yn unig. Llenyddiaeth Cymru yw’r cwmni cenedlaethol gyda chyfrifoldeb dros ddatblygu llenyddiaeth yng Nghymru, ac oherwydd hynny caiff ei ariannu’n bennaf i hyrwyddo ysgrifennu creadigol yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Os oes gennych unrhyw amheuon ynghylch cymhwyster llyfr ar gyfer gwobr Llyfr y Flwyddyn, cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru: 029 2047 2266 / post@literaturewales.org

Nôl i Gwobr Llyfr y Flwyddyn