Dewislen
English
Cysylltwch

Cymraeg

Enillwyr Cymraeg i gyd_edited-1

Prif Enillydd Cymraeg: 

Y Bwthyn, Caryl Lewis (Y Lolfa)

Enillydd Categori Barddoniaeth:

Nes Draw, Mererid Hopwood (Gwasg Gomer)

Noddwyd y categori Barddoniaeth gan Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Aberystwyth

Enillydd Categori Ffuglen:

Y Bwthyn, Caryl Lewis (Y Lolfa)

Enillydd Categori Ffeithiol Greadigol:

Dyddiau Olaf Owain Glyndŵr, Gruffydd Aled Williams (Y Lolfa)

Noddwyd y categori Ffeithiol Greadigol gan Y Brifysgol Agored yng Nghymru


Saesneg

Enillwyr Saesneg i gyd_edited-1

Prif Enillydd Saesneg: 

We don’t know what we’re doing, Thomas Morris (Faber & Faber)

Enillydd Gwobr Farddoniaeth Roland Mathias:

Love Songs of Carbon, Philip Gross (Bloodaxe Books)

Enillydd Categori Ffuglen:

We don’t know what we’re doing, Thomas Morris (Faber & Faber)

Noddwyd y categori Ffuglen gan Ymddiriedolaeth Rhys Davies

Enillydd Categori Ffeithiol Greadigol:

Losing Israel, Jasmine Donahaye (Seren)

Noddwyr y categori Ffeithiol Greadigol gan Y Brifysgol Agored yng Nghymru


Rhestr Fer 2016

Gwobr Farddoniaeth Prifysgol Aberystwyth

Nes Draw, Mererid Hopwood (Gomer)
Hel llus yn y glaw, Gruffudd Owen (Cyhoeddiadau Barddas)
Eiliadau Tragwyddol, Cen Williams (Gwasg y Bwthyn)
Gwobr Ffuglen

Norte, Jon Gower (Gomer)
Y Bwthyn, Caryl Lewis (Y Lolfa)
Rifiera Reu, Dewi Prysor (Y Lolfa)

Gwobr Ffeithiol Greadigol y Brifysgol Agored yng Nghymru

Pam Na Fu Cymru, Simon Brooks (Gwasg Prifysgol Cymru)
Dyddiau Olaf Owain Glyndŵr, Gruffydd Aled Williams (Y Lolfa)
Is-deitla’n Unig, Emyr Glyn Williams (Gomer)


Panel Beirniadu 2016

Beirniaid y wobr Gymraeg yn 2016 oedd Lleucu Roberts, Llion Pryderi Roberts a Huw Stephens

Beirniaid y wobr Saesneg yn 2016 oedd Tony Brown, Caroline Sanderson a Justin Albert

Nôl i Gwobr Llyfr y Flwyddyn