Dewislen
English
Cysylltwch

Noddwyr a Phartneriaid Llyfr y Flwyddyn

Mae’n bleser mawr gennym weithio mewn partneriaeth â’n cydweithwyr mewn nifer o sefydliadau ar draws y sector ar gyfer Gwobr Llyfr y Flwyddyn. Mae’r partneriaethau hyn yn sicrhau bod yr uchafbwynt llenyddol hwn yn cael yr effaith gryfaf posib, a gellir dod o hyd i’w manylion yma:

Cyngor Celfyddydau Cymru
Cyllid Craidd
Mwy
Llywodraeth Cymru
Cyllid Craidd
Mwy
Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth
Prif Noddwr
Mwy
Cyngor Llyfrau Cymru
Partner
Mwy
BBC Cymru Wales
Partner
Mwy
Nation.cymru
Partner Cyfryngau
Mwy
Golwg 360
Partner Cyfryngau
Mwy
Brecon Carreg
Noddwr Seremoni Wobrwyo
Mwy
Distyllfa Penderyn
Noddwr Seremoni Wobrwyo
Mwy
Ymddiririedolaeth Rhys Davies
Noddwr
Mwy
Cyngor Celfyddydau Cymru
Cyllid Craidd

Cyngor Celfyddydau Cymru sy’n darparu cyllid craidd Llenyddiaeth Cymru ac maent yn yn credu bod y celfyddydau yn ganolog i fywyd a lles y genedl. Maent yn troi’r genhadaeth hon yn weithred trwy ariannu a datblygu'r celfyddydau yng Nghymru. Llywodraeth Cymru yw eu prif noddwr ac maent hefyd yn dosbarthu cyllid o'r Loteri Genedlaethol a chodi arian ychwanegol lle gallant o amryw ffynhonnell sector cyhoeddus a phreifat.

Gwefan: http://www.celf.cymru/

Cau
Llywodraeth Cymru
Cyllid Craidd

Llywodraeth Cymru yw Llywodraeth ddatganoledig Cymru. Llywodraeth Cymru yw prif noddwr Cyngor Celfyddydau Cymru.

Gwefan: https://gov.wales/

Cau
Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth
Prif Noddwr

Rydym wrth ein bodd mai Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth Prifysgol Caerdydd yw noddwr Gwobr Saesneg Llyfr y Flwyddyn 2024.

Gwefan: https://www.cardiff.ac.uk/cy/english-communication-philosophy

Cau
Cyngor Llyfrau Cymru
Partner

Mae’r Cyngor Llyfrau’n gorff cenedlaethol, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, sy’n ganolbwynt i’r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru. Mae’n darparu nifer o wasanaethau arbenigol (ym meysydd golygu, dylunio, marchnata a dosbarthu) gyda golwg ar wella safonau cynhyrchu a chyhoeddi llyfrau yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Gwefan: http://www.cllc.org.uk/

Cau
BBC Cymru Wales
Partner

Bydd y cyhoeddiadau eleni yn cael eu darlledu ar orsafoedd radio BBC Radio Cymru a BBC Radio Wales, ag yn rhan o raglenni Stiwdio gyda Nia Roberts a The Arts Show gyda Nicola Haywood Thomas.

Cau
Nation.cymru
Partner Cyfryngau

Mae Nation.Cymru yn wasanaeth newyddion ar-lein annibynnol, sy’n rhannu’r newyddion diweddaraf am wleidyddiaeth, materion cyfoes, diwylliant a chwaraeon Cymru. Bydd Nation.cymru yn cydlynu gwobr annibynnol y People's Choice am y tro cyntaf yn 2024, a fydd yn agor ar ôl cyhoeddi'r Rhestr Fer Gymraeg ym mis Mai.

https://nation.cymru/

Cau
Golwg 360
Partner Cyfryngau

Cylchgrawn diwylliant a materion cyfoes yn cynnwys newyddion, chwaraeon a chelfyddydau yw Golwg360.

Golwg360 sydd yn cydlynu gwobr annibynnol Barn y Bobl a fydd yn agor ar ôl cyhoeddi'r Rhestr Fer Gymraeg ym Mai 2024.

Gwefan:https://golwg.360.cymru/

Cau
Brecon Carreg
Noddwr Seremoni Wobrwyo

Mae Brecon Carreg yn gwmni Cymreig sydd ag angerdd gwirioneddol dros gynhyrchu dŵr mwynol naturiol pur o Gymru.

Gwefan: https://www.breconwater.co.uk/our-tonics/

Cau
Distyllfa Penderyn
Noddwr Seremoni Wobrwyo

Mae Distyllfa Penderyn yn cynhyrchu wisgi a gwirodydd brag sengl arobryn yng nghysgod mynyddoedd godidog Bannau Brycheiniog. Distyllfa Penderyn yw cartref Wisgi Cymreig ac maent yn cynhyrchu wisgi a gwirodydd brag sengl o 3 distyllfa: eu pencadlys, ym Mannau Brycheiniog yn Ne Cymru, Llandudno (agorwyd Mai 2021), a tGwaith Copr Abertawe (agorwyd Mehefin 2023).

Gwefan: https://www.penderyn.wales/?lang=cy

Cau
Ymddiririedolaeth Rhys Davies
Noddwr

Mae Ymddiriedolaeth Rhys Davies yn noddi Gwobr Ffuglen Rhys Davies, categori ffuglen Saesneg Gwobr Llyfr y Flwyddyn. Bydd y wobr hon yn dathlu talentau llenyddol arbennig Cymru mewn ffuglen Saesneg ei hiaith.

Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Rhys Davies yn 1991 gan Meic Stephens, a derbyniwyd nawdd ar ei gyfer gan Lewis Davies, brawd yr awdur Rhys Davies (1901-78). Mae’r ymddiriedolaeth yn elusen cofrestredig â’r prif nod o hyrwyddo a meithrin gwaith Cymreig Saesneg ei hiaith, yn enwedig yng Nghymoedd De Cymru ac yn y genres yr ysgrifennodd Rhys Davies.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: http://www.rhysdaviestrust.org/

Cau