Dewislen
English
Cysylltwch

Gweithdai Ysgrifennu Creadigol ar gyfer unigolion sy’n byw â dibyniaeth


Cyfranogwyr: Unigolion sy’n byw â dibyniaeth

Enw(au) yr artistiaid: Iola Ynyr and Mirain Fflur

Lleoliad: Caernarfon

Disgrifiad prosiect: Gweithdai Ysgrifennu Creadigol ar gyfer unigolion sy’n byw â dibyniaeth

 

Gwybodaeth bellach: Bydd Iola Ynyr a Mirain Fflur, mewn partneriaeth â Theatr Genedlaethol Cymru , ac mewn cydweithrediad â Galeri Caernarfon, yn cynnig cyfres o 6 gweithdy ysgrifennu creadigol yn y Gymraeg i hyd at 12 oedolyn o ddalgylch Caernarfon sy’n byw â dibyniaeth. Bydd dangosiad o’r gwaith creadigol a fydd yn deillio o’r cynllun yn cael ei gyflwyno gan actorion proffesiynol yn stiwdio Galeri Caernarfon ar ddydd Mercher 13 Tachwedd, 2019. Nod y prosiect yw ysbrydoli unigolion i fentro i ysgrifennu yn greadigol trwy nifer o symbyliadau fydd yn procio’r dychymyg. O fewn awyrgylch diogel, bydd y gweithdai yn canolbwyntio ar feithrin hyder y cyfranogwyr gan eu hannog i feithrin eu llais unigol eu hunain.

 

Iola Ynyr: Mae Iola yn artist llawrydd sydd yn arbenigo ym maes theatr ynghyd ag hyfforddiant a datblygiad creadigol trwy’r celfyddydau. Mae ganddi 25 mlynedd o brofiad fel Cyfarwyddwr Artistig Cwmni’r Fran Wen a phrofiadau eang o arwain gweithdai creadigol, sgriptio a datblygu cynyrchiadau gydag awduron. Mae ganddi brofiad personol o iselder a dibyniaeth.

 

Mirain Fflur: Mae Mirain Fflur yn artist ifanc sy’n rhan o gynllun ‘Awenau’ Theatr Genedlaethol Cymru, cynllun sy’n cefnogi datblygu arweinyddiaeth greadigol yn y theatr Gymraeg. Mae’n arbenigo mewn celfyddyd weledol, arbrofi gyda chynyrchiadau theatr gwreiddiol, actio ac arwain gweithdai creadigol.  Mae ganddi hefyd ddiddordeb brwd mewn prosiectau cyfranogi ym maes iechyd a lles.

 

Dyfyniad:  

“Dyma brosiect yr ydym oll yn teimlo’n angerddol amdano. Credwn bod gan ysgrifennu creadigol ran allweddol i’w chwarae yn y broses o roi llwyfan i leisiau unigolion sy’n aml wedi’u heithrio o gymdeithas o ganlyniad i’r stigma, yr anfantais economaidd a’r poen meddwl a chorfforol a ddaw yn sgil dibyniaeth.”

Nôl i Ein Prosiectau