Dewislen
English
Cysylltu
Nod menter Awdur Ieuenctid Cymru yw ysbrydoli doniau ysgrifennu a gwella sgiliau llythrennedd a chyfathrebu ymysg pobl ifanc. Trwy ddefnyddio amrywiaeth eang o ddisgyblaethau mae’r prosiect wedi’i ddatblygu i ddod â’r genhedlaeth nesaf i gyswllt â llenyddiaeth mewn dulliau newydd ac arloesol.

Cafodd menter Awdur Ieuenctid Cymru ei rhedeg gan Llenyddiaeth Cymru rhwng 2011-2018. Nod y fenter oedd ysbrydoli hunanfynegiant a chynyddu sgiliau llythrennedd a chyfathrebu ymysg pobl ifanc 13-25 oed.

Lansiwyd y fenter ym mis Hydref 2011 gyda phenodiad Catherine Fisher i’r rôl, ac fe ddatblygwyd y fenter gan Martin Daws oedd yn y rôl rhwng 2013 – 2016. Sophie McKeand oedd Awdur Ieuenctid Cymru am y cyfnod 2016 – 2018.

Yn 2019 cyhoeddodd Llenyddiaeth Cymru y byddai rôl lysgenhadol newydd Children’s Laureate Wales yn cymryd lle Awdur Ieuenctid Cymru, a chafodd yr awdur plant poblogaidd o Sir Benfro, Eloise Williams, ei chyhoeddi fel y Children’s Laureate Wales cyntaf erioed yn dilyn galwad gyhoeddus i awduron fynegi eu diddordeb yn y rôl. Mae Children’s Laureate Wales yn gweithio ochr yn ochr â’i chwaer-brosiect Cymraeg Bardd Plant Cymru, gan weithio’n bennaf gyda phlant 5-14 oed.

 

Am Sophie McKeand

Mae Sophie McKeand yn fardd o Wrecsam sydd â phrofiad helaeth yn cynnal gweithdai. Enillodd wobr Innovation in Poetry Out Spoken yn 2015, fe gyrhaeddodd restr hir National Poetry Competition y Poetry Society, a bydd yn fardd preswyl yng ngŵyl Focus Wales yn 2016. Mae Sophie wedi perfformio mewn nifer o wyliau a digwyddiadau, ac ym mis Hydref 2015 cyflawnodd daith o ddigwyddiadau o amgylch Cymru i gyd-fynd â chyhoeddiad ei phamffled barddoniaeth newydd, Hanes.

Mae hi’n awdur ac yn gynhyrchydd  nifer o brosiectau TEAM National Theatre Wales ac yn arwain gweithdai rheolaidd ar ran Llenyddiaeth Cymru yn ogystal â sefydliadau amrywiol megis Cyngor Celfyddydau Cymru, Age Cymru ac Oriel Wrecsam. Mae hefyd yn Ymarferwr Creadigol gyda Chynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol Cyngor Celfyddydau Cymru.

Yn ei rôl mae Sophie yn arwain rhai o brif brosiectau Llenyddiaeth Cymru i bobl ifanc gan gynnwys Slam Cymru, cystadleuaeth slam dwyieithog cyntaf Cymru. Yn ogystal bydd yn cynnal gweithdai gyda theuluoedd a grwpiau fel rhan o gynllun allestyn dathliadau Roald Dahl Llenyddiaeth Cymru, Dyfeisio Digwyddiad.

Nôl i Ein Prosiectau