Dewislen
English
Cysylltu
Nod menter Awdur Ieuenctid Cymru yw ysbrydoli doniau ysgrifennu a gwella sgiliau llythrennedd a chyfathrebu ymysg pobl ifanc. Trwy ddefnyddio amrywiaeth eang o ddisgyblaethau mae’r prosiect wedi’i ddatblygu i ddod â’r genhedlaeth nesaf i gyswllt â llenyddiaeth mewn dulliau newydd ac arloesol.

Lansiwyd y fenter ym mis Hydref 2011 gyda phenodiad Catherine Fisher i’r rôl, ac fe ddatblygwyd y fenter gan Martin Daws oedd yn y rôl rhwng 2013 – 2016. Sophie McKeand yw’r Awdur Ieuenctid Cymru presenol am y cyfnod 2016 – 2018.

Mae Awdur Ieuenctid Cymru’n annog darllen, ysgrifennu, sgwrsio a chyfathrebu yng nghymunedau o bobl ifanc yng Nghymru. Mewn rôl sy’n unigryw, nid yn unig i Gymru ond i’r DU hefyd mae Awdur Ieuenctid Cymru yn gweithio’n bositif gyda phobl yn eu harddegau a phobl ifanc, yn benodol rheini o ardaloedd anodd eu cyrraedd a rhai o gefndiroedd difreintiedig.

Tasg Awdur Ieuenctid Cymru yw ail-gysylltu pobl ifanc gyda darllen ac ysgrifennu, a thrwy wneud hynny, eu harfogi gydag ymdeimlad o berthyn. Mae pob person ifanc yn storïwr, ond efallai nad oes ganddynt rhywun i wrando arnynt neu ddarllen eu gwaith. Mae rhai’n ysgrifennu ar bapur, eraill mewn negeseuon testun neu flog, sawl un ar gyfryngau cymdeithasol a rhai’n ysgrifennu ar waliau – mae Awdur Ieuenctid Cymru yn bwriadu dod â bydoedd a thechnoleg ynghyd ar gyfer y genhedlaeth ddigidol.

 

Am Sophie McKeand

Mae Sophie McKeand yn fardd o Wrecsam sydd â phrofiad helaeth yn cynnal gweithdai. Enillodd wobr Innovation in Poetry Out Spoken yn 2015, fe gyrhaeddodd restr hir National Poetry Competition y Poetry Society, a bydd yn fardd preswyl yng ngŵyl Focus Wales yn 2016. Mae Sophie wedi perfformio mewn nifer o wyliau a digwyddiadau, ac ym mis Hydref 2015 cyflawnodd daith o ddigwyddiadau o amgylch Cymru i gyd-fynd â chyhoeddiad ei phamffled barddoniaeth newydd, Hanes.

Mae hi’n awdur ac yn gynhyrchydd  nifer o brosiectau TEAM National Theatre Wales ac yn arwain gweithdai rheolaidd ar ran Llenyddiaeth Cymru yn ogystal â sefydliadau amrywiol megis Cyngor Celfyddydau Cymru, Age Cymru ac Oriel Wrecsam. Mae hefyd yn Ymarferwr Creadigol gyda Chynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol Cyngor Celfyddydau Cymru.

Yn ei rôl mae Sophie yn arwain rhai o brif brosiectau Llenyddiaeth Cymru i bobl ifanc gan gynnwys Slam Cymru, cystadleuaeth slam dwyieithog cyntaf Cymru. Yn ogystal bydd yn cynnal gweithdai gyda theuluoedd a grwpiau fel rhan o gynllun allestyn dathliadau Roald Dahl Llenyddiaeth Cymru, Dyfeisio Digwyddiad.

Nôl i Ein Prosiectau