Dewislen
English
Cysylltu

Mae Llenyddiaeth Cymru yn cynnig rhagor o gyfleoedd i blant a phob ifanc greu a mwynhau’r byd llenyddol o’u hamgylch beth bynnag eu hoedran, gallu a’u cefndir.

Mae gweithgareddau Llenyddiaeth Cymru ar gyfer plant a phobl ifanc yn cynnwys:

Bardd Plant Cymru ac Awdur Ieuenctid Cymru
Llysgenhadon i blant a phobl ifanc yng Nghymru

Awduron ar Daith
Nawdd ar gyfer gweithgareddau lleol yn y gymuned

Slam Cymru
Llwyfan i bobl ifanc fynegi eu hunain wrth berfformio eu gwaith

Sgwadiau Sgwennu’r Ifanc
Cyfleoedd i bobl ifanc weithio gydag awduron proffesiynol

Roald Dahl 100 Cymru
Noddi, hyrwyddo a threfnu gweithgarwch sy’n annog holl blant Cymru i ddarllen ac ysgrifennu

Cyrsiau Ysgoloion Tŷ Newydd
Cyrsiau dan arweiniad tiwtoriaid proffesiynol yng Nghanolfan Ysgrifennu Cenedlaethol Cymru

 

“Mae ei gwneud yn bosibl i blant ysgol gwrdd ag awdur proffesiynol (nid wyf am ddweud awdur ‘go iawn’, gan fod plant yn awduron go iawn hefyd) yn un o’r ffyrdd gorau i’w hannog i feddwl bod diben i ysgrifennu, a’i fod yn bleserus, a gall arwain at ganfyddiad cyffrous a boddhad parhaus. Mae hefyd yn sbardun gwych ar gyfer darllen. Mae gwaith Llenyddiaeth Cymru wrth ddod â phlant ac awduron proffesiynol ynghyd yn wych – mae o fudd i’r ddwy ochr.”

Philip Pullman
Noddwr Llenyddiaeth Cymru

Nôl i Ar gyfer Awduron