Dewislen
English
Cysylltu

Ar gyfer Awduron

Nod Llenyddiaeth Cymru yw datblygu a chefnogi awduron ar bob cam o’u gyrfa lenyddol i gyflawni eu llawn botensial.

Yn yr adran hon o’n gwefan, ceir gwybodaeth a chyngor ymarferol, adnoddau defnyddiol, a gwybodaeth am ddau o’n gwasanaethau: Ysgoloriaethau i Awduron, a’r Cynllun Mentora   – ill dau o gymorth i awduron ar bob lefel yn eu gyrfa.

Fe all awduron elwa wrth fynychu cwrs neu encil yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd. Mae ein rhaglen yn cynnwys amrywiaeth eang o gyrsiau preswyl ac encilion – yn y Saesneg a’r Gymraeg – ar gyfer awduron beth bynnag yw lefel eu gallu.

Cliciwch y blychau isod i chwilota adran Ar gyfer Awduron ein gwefan.

Os hoffech ragor o wybodaeth neu gyngor, neu os hoffech drafod eich gwaith gydag aelod o staff Llenyddiaeth Cymru, cysylltwch â ni: 029 2047 2266 / post@llenyddiaethcymru.org