Dewislen
English
Cysylltu

Ar gyfer Awduron

Nod Llenyddiaeth Cymru yw datblygu a chefnogi awduron ar bob cam o’u gyrfa lenyddol i gyflawni eu llawn botensial.

Yn yr adran hon o’n gwefan, ceir gwybodaeth a chyngor ymarferol, adnoddau defnyddiol, a gwybodaeth am ein gwasanaethau i awduron.

Os hoffech ragor o wybodaeth neu gyngor, neu os hoffech drafod eich gwaith gydag aelod o staff Llenyddiaeth Cymru, cysylltwch â ni: 029 2047 2266 / post@llenyddiaethcymru.org