Dewislen
English
Cysylltwch

Rhestru Eich Digwyddiad

Gallwch gynnwys eich digwyddiad yn ein adran ddigwyddiadau trwy lenwi’r ffurflen isod.

Caiff eich digwyddiad ei gyhoeddi wedi cyfnod awdurdodi. Os oes gyda chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni: post@llenyddiaethcymru.org / 029 2047 2266.

Noder os gwelwch yn dda: Bydd Llenyddiaeth Cymru yn dewis ac yn gosod lluniau i gyd-fynd â’ch digwyddiad oherwydd y risg ynghlwm â llwytho ffeiliau i’r wefan. Os oes gyda chi lun yr hoffech ei ddefnyddio ar gyfer eich digwyddiad, anfonwch ef i – post@llenyddiaethcymru.org

Gwybodaeth am y Digwyddiad

YdiNac ydi


Lleoliad


Gwybodaeth am y Trefnwyr

Noder os gwelwch yn dda: Caiff y wybodaeth ei arddangos ar y wefan. Peidiwch â darparu manylion os
nad ydych yn fodlon i ni eu cyhoeddi.

Manylion cyswllt (At Ddefnydd y Swyddfa)

Noder os gwelwch yn dda: Bydd y manylion yma ar gael i staff Llenyddiaeth Cymru yn unig ar gyfer
cysylltu â chi ynglŷn â’r digwyddiad yr ydych yn ei restru. Ni fydd y manylion yn gyhoeddus.

* yn dynodi maes gorfodol