Ymunwch â ni am wythnos gyffrous o lunio barddoniaeth am bobl.

Yng nghwmni’r tiwtoriaid Kim Moore a Jonathan Edwards a’r gwestiau Abeer Ameer, byddwn yn ystyried tôn, proses, a dewisiadau ffurfiol – y naratif, y lyric, y dwys, y digri, y soned, yr epig – wrth i ni ystyried pobl a’r ffordd mae’n bywydau’n plethu â’i gilydd. Beth bynnag yw’ch pwnc a’ch ffordd o fynd ati, bydd y cwrs yn rhoi’r arfau i chi fynd ati i lunio cerddi sydd yn gyfoethog o bobl a’n llunio’r cysylltiad rhwng y gerdd a’r darllenwr.

10-fed-15fed o Ionawr 2022