Beth yw’r ffordd orau i ddal syniadau, cymeriadau a straeon y nofelwyr Fictoraidd mawreddog mewn ffordd sy’n denu’r rhai na fyddent byth yn darllen nofel Fictoraidd mewn gwirionedd? Wel, mae’r nofel graffig yn cynnig un ffordd ymlaen. Ymunwch â’r chwiorydd, Sophie a Scarlett, ar gyfer yr archwiliad darluniadol hwn o ddod â nofelau clasurol i gynulleidfaoedd newydd sbon.