Mae nofel newydd Alis Hawkins ‘A Bitter Remedy’ yn mynd i’r afael yn feistrolgar â misogyny, homoffobia a gwleidyddiaeth rywiol Prifysgol Rhydychen ar ddiwedd y 19eg Ganrif.