Awduron Cyril Jones a Julie Brominicks yn trafod dylanwad tirwedd ar farddoniaeth yn Gymraeg a Saesneg, gydag enillwyr Gwobrau Barddoniaeth Mynyddoedd Cambria a Gwobr Farddoniaeth Canolbarth Cymru eleni.