Ymunwch â ni ar gyfer Ponty Poetry, cyfle i feirdd sefydledig ac egin lenorion De Cymru ddarllen, a gwrando ar, barddoniaeth ei gilydd yn awyrgylch hwyliog y Cwtch Cafe.

Gwestai arbennig y mis hwn yw Sophie Buchaillard! Awdur dwy nofel: Cymhathu a This Is Not Who We Are a gyrhaeddodd restr fer Llyfr y Flwyddyn 2023. Mae hi’n dychwelyd at farddoniaeth ar ôl seibiant o ddeng mlynedd ar hugain, fel rhan o’i set, bydd Sophie yn rhedeg taith fer Holi ac Ateb!

Croeso i bawb, boed hynny i gyfrannu neu dim ond i wrando a mwynhau! Does dim angen archebu lle, dewch draw ar y diwrnod!