Noson o lenyddiaeth a cherddi gyda’r awdur Mike Parker a Bardd Cenedlaethol Cymru, Hanan Issa.

Bydd Mike yn darllen darnau o’i lyfr All the Wide Border: Wales, England and the Places Between, sydd yn ôl Waterstones yn un o’r llyfrau teithio gorau eleni. Dywedodd Jesse Armstrong, awdur Succession, “I loved this book. Mike Parker weaves together a great deal of wide reading, hard thinking and soulful tramping in his funny, thoughtful and evocative investigation of the Welsh–English border.”

Bydd Hanan yn darllen ei gwaith My Body Can House Two Hearts, Dywedodd yr Archdderwydd  Mererid Hopwood, ‘Mae’r casgliad unigryw yma yn dangos fod y Gymraeg, yr Arabeg a’r Saesneg yn medru llifo yn yr un dyfroedd.

Dyma gyfle unigryw I glywed y ddau awdur arbennig yma gyda’u gilydd yn Llundian mewn noson ysgytwol , doniol a meddylgar.