Cyfle i ddysgu, ymarfer a mwynhau crefft y gynghanedd gyda dosbarthiadau arbennig Galeri.

 

Bydd y tri tiwtor – Rhys Iorwerth, Iwan Rhys ac Ifan Prys – yn paratoi gwersi a deunydd addas i bob gallu. Cysylltwch yn fuan i archebu lle a nodi pa brofiad sydd ganddoch eisoes. Croeso i bawb ond mae nifer cyfyngedig o lefydd ar gael.

 

Dyddiadau’r tymor:

Ionawr: 8, 22 ● Chwefror: 5, 19 ● Mawrth: 5, 19 ● Ebrill: 2 ● Mai: 7, 21 ● Mehefin: 4, 18 ● Gorffennaf: 2

 

Canllaw oed: 14+

 

£70 am y 12 sesiwn neu £35 am 6 sesiwn (hanner tymor) neu £7 y sesiwn

 

Diolch i Lenyddiaeth Cymru a Chanolfan Ehangu Mynediad (Prifysgol Bangor