Mae gan Mick Evans broblem. Wel, sawl problem a dweud y gwir.

Mae ei ffrind dychmygol o’i blentyndod, Cavelle, fel llais mewnol sy’n ei boenydio ar bob cyfle.

A phe na bai hynny’n ddigon, mae ei fywyd proffesiynol ar chwâl o ganlyniad i’w ymlyniad â Stewart, disgybl afreolus. Dyw’r system ddim yn hoffi pobl fel Mick, pobl nad ydynt yn cydymffurfio, pobl nad ydynt yn ufuddhau… pobl fel Stewart Skinner.

Ond sut aeth pethau mor wael? Sut rydych chi’n codi unwaith eto ar ôl bwrw’r gwaelod?

Drama deimladwy sy’n ysgogi’r meddwl am ddiamddiffynnedd, lles meddyliol a’r angen cyffredinol am gariad yw Cracked.

Yn cynnwys themâu oedolion/iaith gref. Yn addas i blant 14+ oed

Fe’i cefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru a’r Loteri Genedlaethol

 

FEBRUARY/CHWEFROR 2019

5

Park & Dare Theatre Treorchy /Theatr Parc a’r Dâr Treorci

03000 040 444

 rct-theatres.co.uk

6

Ffwrnes,

Llanelli

0345 226 3510

 theatrausirgar.co.uk

9

Ucheldre Centre Anglesey/Canolfan Ucheldre

Ynys Môn

01407 763 361

 ucheldre.org

12

Blackwood Miners’ Institute/ Sefydliad Y Glowyr Coed Duon

01495 227 206

blackwoodminersinstitute.com

13

SPAN Arts, Merlin Theatre, Haverfordwest/

Celfyddydau SPAN, Theatr Merlin,

Hwlffordd

01834 869323 span-arts.org.uk

15

Pontardawe Arts Centre/Canolfan Celfyddydau

Pontardawe

01792 863722

pontardaweartscentre.co.uk

16

Royal Welsh College of Music and Drama/Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

029 2039 1391 rwcmd.ac.uk