Gweithdy/tiwtorial ysgrifennu gyda Mab Jones. 10.00 – 13.00 Llyfrgell Ganolog Caerdydd AM DDIM (oedolion 18 oed a throsodd)
Ymunwch â’r bardd, yr awdur a’r darlithydd ysgrifennu creadigol Mab Jones ar gyfer gweithdy/tiwtorial ysgrifennu ar gelfyddyd creu bydoedd ffantasi.

Un o ddigwyddiadau ‘Caerdydd 75’ yn dathlu saith deg pump o flynyddoedd o ysgrifennu creadigol yng Nghaerdydd.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: www.cardiffwriterscircle.cymru

£ AM DDIM. Tocynnau drwy gyfrwng Eventbrite: https://cwcworkshop2.eventbrite.co.uk