Mae gan lawer o ysgrifenwyr brofiad mewn ysgrifennu ar gyfer theatr, ffilm neu deledu, ond nid oes ganddynt y wybodaeth sydd ei hangen i drosglwyddo’r sgiliau hyn i’r diwydiant Gemau Fideo. Mae deall nid yn unig sut mae’r grefft o ysgrifennu, yn ogystal â’r ffyrdd mewn i’r diwydiant, yn wahanol ar gyfer y cyfrwng rhyngweithiol hwn, yn hanfodol i unrhyw awdur sy’n ystyried gyrfa yn y maes.

Dan arweiniad awdur traws-gyfrwng, gyda dros 85 o gredydau gemau, bydd y sesiwn yma’n rhoi’r sylfeini sydd eu hangen ar awduron i ddechrau archwilio gyrfa yn y diwydiant Gemau Fideo.