Mae Asiantaeth Genedlaethol Awduron mewn Addysg (NAWE) wedi cyhoeddi eu cynhadledd rithiol gyntaf erioed, sydd yn cynnig deuddydd llawn dop o gyfleoedd ar gyfer awduron sydd yn ysgrifennu mewn gosodiad addysg neu gymuned. Mae’r rhaglen yn cynnwys dros 50 o ddigwyddiadau – gweithdai, trafodaethau panel a darlleniadau – a byddent oll yn canolbwyntio ar ddysgu ysgrifennu creadigol, llesiant, ac ymchwil mewn ymarfer.

Bydd Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru, Lleucu Siencyn, yn rhan o drafodaeth panel llenyddiaeth Cynghorau Celfyddydau’r DU.

Mae modd darganfod mwy, a phrynnu tocyn, yma.