Mae “I am some BODY” yn brosiect ysgrifennu llesiant sy’n canolbwyntio ar dealltwriaeth o’r corff a gwerthfawrogi ei swyddogaethau a’i brosesau yn ystod yr argyfwng llesiant. Mae’r prosiect hwn yn bartneriaeth rhwng Llenyddiaeth Cymru, Coleg Brenhinol y Seicatryddion, Prosiect Datblygu Congolese a Dominika Rau, a Body Art Therapies.