Dydd Gwener 16 Medi
Taith gerdded yn ôl troed R S Thomas
Wedi’i harwain gan Richard Suggett a Nicola Roberts
Sgwrs: Yr Athro Richard Mayou

Dydd Sadwrn 17 Medi
Gwasanaeth yr Ŵyl dan arweiniad yr Archddiacon Eileen Davies
Pregethwr: Y Gwir Barchedig Rowan Williams
Sgyrsiau: Y Gwir Barchedig Rowan Williams
Yr Athro Helen Wilcox
Yr Athro Jason Walford Davies

Dydd Sul 18 Medi
Darllen Barddoniaeth: Paul Henry, Samantha Wynne-Rhydderch

CYSTADLEUAETH BARDDONIAETH AGORED – Dyddiad Cau: 19 Awst 2022
Beirniaid: Gillian Clarke
Yr Athro Tony Brown

Cewch ragor o wybodaeth yma.