Karen Owen ar daith gyda’i cherddi newydd ‘Dedwydd a Diriaid’ heb yr adrodd na’r llefaru

Nos Iau, Ionawr 16 @ 7.30yh
Y LLEW COCH, DINAS MAWDDWY

Nos Lun, Ionawr 20 @ 7.30yh
GWESTY’R SPORTSMAN, PORTHMADOG

Nos Fawrth, Ionawr 21 @ 5yh
SIOP Y PETHE, ABERYSTWYTH

Nos Fercher, Ionawr 22 @ 7.30yh
CLWB RYGBI’R CWINS, CAERFYRDDIN

Nos Iau, Ionawr 23 @ 7.30yh
CAPEL Y GROES, WRECSAM

Nos Wener, Ionawr 24 @ 7.30yh
NANTCLWYD Y DRE, RHUTHUN

Nos Lun, Ionawr 27 @ 6yh
ADRAN Y GYMRAEG, PRIFYSGOL BANGOR

Nos Fawrth, Ionawr 28 @ 7.30yh
JAM, BAE CAERDYDD

Nos Iau, Ionawr 30 @ 7.30yh
THEATR SOAR, MERTHYR TUDFUL

Nos Wener Ionawr 31 @ 7.30yh
Tŷ TAWE, ABERTAWE