Cynhelir dau lansiad swyddogol ar gyfer ar adain – un yn y gogledd ac un yn y de.

Bydd y noson gyntaf yn Llofft Tafarn y Fic, Llithfaen am 20:00 ar nos Iau yr 14eg o Fehefin yng nghwmni Iestyn Tyne, Morgan Owen, Grug Muse, Caryl Bryn, Beth Celyn ac Elidyr Glyn.

Bydd yr ail noson yng nghaffi Cwtsh, Pontyberem am 19:30 ar nos Fercher yr 20fed o Fehefin yng nghwmni Iestyn Tyne, Aneirin Karadog, Miriam Elin Jones, Mererid Hopwood, Tudur Dylan Jones, Elinor Wyn Reynolds a DnA (Delyth ac Angharad Jenkins).

Bydd mynediad i’r ddau ddigwyddiad am ddim.