Mae’r New Welsh Review a Griffin Books yn falch o gyflwyno lansiad llyfr The Word by JL George.

Ymunwch â golygydd y New Welsh Review, Gwen Davies ar gyfer lansiad llyfr digidol The Word, nofel gyntaf yr awdur o Gaerdydd,  JL George. Bydd yr awdur yn darllen rhan o’i llyfr, yn siarad â Gwen Daviews am Ffuglen dystopaidd, llenyddiaeth cwiar a’r themâu sydd yn codi yn y llyfr fel iaith a chyfathrebu, rheolaeth orfodol, a propoganda ac anwir.