Wrth i’r llwch lonyddu ar ôl apocalyps niwclear, mae Rowenna a’i phlant Siôn a Dwynwen yn wynebu byd lle mae bywyd yn diflannu’n gyflym.

Cofnodir eu stori mewn llyfr bach glas wrth i’r teulu geisio goroesi digwyddiad a gafodd effaith ddychrynllyd ar drigolion pentref Nebo a thu hwnt.

Mae Llyfr Glas Nebo yn stori am fywyd, marwolaeth a gobaith. Mi fyddwch chi’n chwerthin. Mi fyddwch chi’n crio. Ond yn fwy na dim, mi fyddwch chi’n cwestiynu sut rydyn ni’n byw, caru a gofalu am ein byd o’n cwmpas ni heddiw.

Mae Frân Wen a Galeri yn hynod o falch i ddod â nofel ddirdynnol Manon Steffan Ros i’r llwyfan.

Mae’r gyfrol wedi creu argraff syfrdanol ers ei chyhoeddi yn 2018. Ychydig dros wythnos ar ôl iddo ennill Medal Ryddiaith Eisteddfod Genedlaethol Cymru yng Nghaerdydd 2018, roedd ailargraffiad yn cael ei baratoi, ac aeth ymlaen i gipio gwobr driphlyg yng nghystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn 2019.

Mae’r tocynnau ar werth yn uniongyrchol gan y theatrau isod.

Taith . Tour

31/01/2020
7.30pm
Galeri CAERNARFON
01286 685222
01/02/2020
6pm
Galeri CAERNARFON
01286 685222
03/02/2020
1pm
Galeri CAERNARFON
01286 685222
03/02/2020
7.30pm
Galeri CAERNARFON
01286 685222
04/02/2020
1pm
Galeri CAERNARFON
01286 685222
06/02/2020
1pm
Neuadd Dwyfor PWLLHELI
01758 704 088
06/02/2020
7.30pm
Neuadd Dwyfor PWLLHELI
01758 704 088
07/02/2020
1pm
Neuadd Dwyfor PWLLHELI
01758 704 088
11/02/2020
1pm
Theatr y Sherman CAERDYDD
029 2064 6900
11/02/2020
7.30pm
Theatr y Sherman CAERDYDD
029 2064 6900
13/02/2020
1pm
Theatr Brycheiniog ABERHONDDU
01874 611622
13/02/2020
7.30pm
Theatr Brycheiniog ABERHONDDU
01874 611622
17/02/2020
7.30pm
Canolfan Celfyddydau ABERYSTWYTH
01970 62 32 32
18/02/2020
7.30pm
Canolfan Celfyddydau ABERYSTWYTH
01970 62 32 32
20/02/2020
7.30pm
Stiwt RHOSLLANNERCHRUGOG
01978 841300
22/02/2020
1pm
Gartholwg PONTYPRIDD
01443 570 075
22/02/2020
7.30pm
Gartholwg PONTYPRIDD
01443 570 075
25/02/2020
10am
Y Lyric CAERFYRDDIN
0345 2263510
25/02/2020
7.30pm
Y Lyric CAERFYRDDIN
0345 2263510
27/02/2020
10am
Canolfan Celfyddydau PONTARDAWE
01792 863722
27/02/2020
7.30pm
Canolfan Celfyddydau PONTARDAWE
01792 863722
02/03/2020
1pm
Theatr Felinfach DYFFRYN AERON
01570 470697
02/03/2020
7.30pm
Theatr Felinfach DYFFRYN AERON
01570 470697
05/03/2020
1pm
Pontio BANGOR
01248 382828
05/03/2020
7.30pm
Pontio BANGOR
01248 382828
06/03/2020
1pm
Pontio BANGOR
01248 382828
06/03/2020
7.30pm
Pontio BANGOR
01248 382828