Mae ‘Local Fires’ yn troi ffocws yr awdur newydd Joshua Jones at ei fan geni sef Llanelli, de Cymru. Yn eironig ac yn felancolaidd, yn llawn llawenydd a galar, er bod y straeon amlweddog hyn wedi’u gosod mewn tref fach, maen nhw’n ymestyn ymhell y tu hwnt i’w hardal leol. O’r llesgedd o fyw mewn hen ardal dosbarth gweithiol, ddiwydiannol, i rywedd, rhywioldeb, gwrywdod tocsig a niwroamrywiaeth, mae Jones wedi llunio casgliad sy’n amlochrog o ran thema ac arsylwi, wrth i anffawd trigolion y dref fygwth gorlifo i ddiweddglo ffrwydrol.

Yn y gyfres drawiadol hon o straeon sy’n gysylltiedig, mae tanau llythrennol a throsiadol, lleol a hollgynhwysol, yn fflamio ynghyd i gyflwyno dyfodiad llais llenyddol Cymreig neilltuol newydd.

Mae Joshua Jones (ei/ef) yn awdur awtistig, cwiar ac yn artist o Lanelli, de Cymru. Gwnaeth sefydlu Dyddiau Du ar y cyd, sef gofod celf a llenyddiaeth NiwroCwiar yng Nghaerdydd. Mae ei ffuglen a’i farddoniaeth wedi cael eu cyhoeddi gan Poetry Wales, Broken Sleep Books, Gutter ac eraill. Mae’n un o Egin Awduron Llenyddiaeth Cymru ar gyfer 2023, ac ar hyn o bryd yn gweithio gyda’r British Council i gysylltu awduron cwiar o Gymru a Fietnam. Local ‘Fires’ yw ei gyhoeddiad ffuglen cyntaf.

Mewn partneriaeth â Cover to Cover.