4yp GWEITHDY AM DDIM:

Mae MEDDWL GEIRIAU, YSGRIFENNU GEIRIAU, SIARAD yn weithdy rhad ac am ddim lle byddwch yn cael y dasg o greu darn llafar newydd sbon i’w berfformio o flaen y grŵp gweithdy ac efallai hyd yn oed o flaen cynulleidfa sy’n talu, yr un noson. Gan cydweithio fel grŵp byddwn yn gweithio ar archwilio, ysgrifennu, paratoi a pherfformio gwaith newydd. Mae’r gweithdai hyn ar gyfer pawb, amatur neu phroffesiynol, felly mae groeso i chi ymuno.

7yp NOSON GAIR LLAFAR AGORED
*Rydym yn ôl gyda’n brand arferol o gerddoriaeth fyw a geiriau hyfryd. Y tro hwn rydyn ni’n taflu thema i’r gymysgedd; CLOGFEINI, oherwydd paham lai?. Bydd y noson gyfan yn cael ei recordio’n fyw a’i hychwanegu at ein podlediad ar Spotify.

PERFFORMWYR YN EISIAU
Ar hyn o bryd rydym yn edrych i gysylltu â beirdd sy’n perfformio’n newydd felly os ydych chi’n adnabod unrhyw un neu os ydych chi’n ei ffansïo eich hun, nawr yw’r cyfle i gymryd rhan.
Hoffwch // Rhannwch // Tagiwch // Gofalwch

E-bost: carpedspokenword@gmail.com