Mae Penillion y Cymoedd yn grŵp ysgrifennu sy’n cwrdd ddwywaith y mis. Ar ddydd Mercher cyntaf pob mis rydyn ni’n cwrdd ar-lein i ysgrifennu a rhannu ein hysgrifennu. Ar ddydd Mercher olaf pob mis mae gennym noson Open Mic lle rydyn ni’n rhannu ein hysgrifennu. Mae hwn yn lle diogel i bobl rannu eu hysgrifennu, lle mae’n farddoniaeth neu’n rhyddiaith.