“Bydd e’n gwd. Ti a fi. New start.”

Mae Luke a Christie yn ffrindiau gorau sy’n joio gwersylla, yfed cans a siarad am Julie Bridges.

Ond gyda’u dyddiau ysgol yn dod i ben a haf hir o’u blaenau, a fydd Luke, Christie a Julie yn dewis llwybrau gwahanol? A yw tyfu’n hŷn yn golygu tyfu ar wahân?

Trosiad newydd i’r Gymraeg gan Gwawr Loader o ‘Christmas is Miles Away’ gan Chloë Moss. Wedi’i osod yng nghymoedd y de ym 1989, dyma ddrama dyner am gyfeillgarwch, gobeithion ac ofnau pobl ifanc ym mhob oes.

Canllaw oed: 14+

Cynhyrchiad Criw Brwd a Theatr Genedlaethol Cymru mewn cydweithrediad â The Other Room a Theatr Soar.

Mae tocynnau ar gael drwy’r lleoliadau amrywiol:

Theatr Soar, Merthyr Tudful

6 Chwefror 2020

11:45 + 19:30

7 Chwefror 2020

19:30

01685 722176

The Other Room, Caerdydd

11 Chwefror 2020

19:30

12 Chwefror 2020

19:30*

13 Chwefror 2020

13:30 + 19:30

14 Chwefror 2020

13:30 + 19:30

15 Chwefror 2020

13:30 + 19:30

*Perfformiad wedi’i ddehongli gydag Iaith Arwyddion Prydain

Ffwrnes, Llanelli

20 Ebrill 2020

21 Ebrill 2020

03452263510

Canolfan Garth Olwg, Pentre’r Eglwys

23 Ebrill 2020

24 Ebrill 2020

01443 570075

Pontio, Bangor

25 Ebrill 2020

01248 382828

Theatr Twm o’r Nant, Dinbych

28 Ebrill 2020

Glanyrafon, Casnewydd

30 Ebrill 2020

01633 656757

Canolfan S4C Yr Egin

1 Mai 2020

2 Mai 2020

01267 611600

Theatr Mwldan, Aberteifi

05 Mai 2020

01239 621200

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth

6 Mai 2020

7 Mai 2020

01970 62 32 32

Galeri, Caernarfon

8 Mai 2020

01286 685 250