Mae Sadwrn Siarad y Gairyn ôl gyda’n arweinydd arferol ac arweinydd newydd! Byddwn yn cwrdd unwaith bob ychydig fisoedd.

Ymunwch â’r gwesteiwyr Ceri John Phillips a David Pitt am brynhawn o rannu straeon, barddoniaeth, ysgrifennu creadigol – i gyd trwy’r Gair Llafar! Gwesteion arbennig a gofod diogel i’n cymuned rannu (5 munud max)

Dim barnu, dim egoau. Dim ond eistedd yn ôl, mwynhau paned a gwrando!

AM DDIM. Croesewir rhoddion ar gyfer Diodydd a Lluniaeth Ysgafn

Gwesteion pob mis a cyfle agored i siarad lan yn ein cymuned.

Os hoffech gadw un o’r rhain rhowch wybod i ni. Gofynnwch i chi gadw eich darnau hyd at 5 munud ar y mwyaf, neu yn fyrrach fel y gallwn gael cymaint o rannu a phosibl.

I archebu’ch lle: info@peoplespeakup.co.uk neu ffoniwch 01554 292393

Dydd Sadwrn 14 Medi – Bevin Magama

Bydd Sadwrn Gair Llafar mis Medi yn gweld y storïwr a’r perfformiwr Bevin Magama yn rhannu ei berfformiad un awr, grymus, Poking the Crocodile. Mae Poking the Crocodile yn adlewyrchu’r daith o fyw dan apartheid i fyw yn y DU gan wynebu hiliaeth systemig.