Ymunwch a’r hanesydd cyfreithiol Richard W. Ireland, uwch-ddarlithydd emeritws ym Mhrifysgol Aberystwyth a fydd yn trafod paham ein bod yn casglu cofroddion o droseddau a throseddwyr, a beth yw arwyddocád chwedlonol ein diddordeb. Paham fod y person a condemniwyd o ddiddordeb bythol i ni fel pobol? Sgwrs yn Saesneg gyda chyfieithu ar y pryd i’r Gymraeg.