Y llyfr diweddaraf gan yr Athro Corinne Fowler yw Our Island Stories. Trwy ddeg taith gerdded a gymerwyd ledled Prydain, mae hi’n cysylltu cefn gwlad â’n hanes trefedigaethol. Cysylltu’r Cotswolds â Calcutta yn India, Grasmere yn Ardal y Llynnoedd gyda Treganna, Tsieina. Ac mae yna rambl Gymreig – Y Rhodfa Wlân – sy’n esbonio sut y dylanwadodd masnach ddefaid Dolgellau ar ddatblygiad trefedigaeth Virginia yn yr Americas.

Yn 2020 cyd-ysgrifennodd adroddiad a oedd yn archwiliad llawn o eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol a’u cysylltiadau â’r Ymerodraeth Brydeinig, gan gynnwys y Fasnach Gaethweision. Am wneud hyn mae rhai yn ei chyhuddo o fod yn ‘amhoblogaidd’ ac ‘yn rhyfela â’r gorffennol’. Mewn ymateb mae’n dadlau “nad yw gwybodaeth yn rhywbeth i’w harfogi, ond i’w rhannu”.

AR GYFER TOCYNNAU, CYSYLLTWCH Â events@artshopandchapel.co.uk neu 01873 852690 neu 736430. Fel arall, yn bersonol yn Y Siop Gelf neu’r Capel yn Y Fenni.