Gweithdy/tiwtorial ar ysgrifennu deialog a sgriptiau gyda Russ Gascoigne a chydweithwyr iddo 10.00 – 13.00 Llyfrgell Ganolog Caerdydd. AM DDIM (oedolion 18 oed a throsodd)

Ymunwch â’r awdur sgriptiau teledu adnabyddus Russ Gascoigne a chydweithwyr iddo ar gyfer gweithdy/tiwtorial ar ysgrifennu deialog a sgriptiau.

Un o ddigwyddiadau ‘Caerdydd 75’ yn dathlu saith deg pump o flynyddoedd o ysgrifennu creadigol yng Nghaerdydd.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: www.cardiffwriterscircle.cymru

£ AM DDIM. Tocynnau drwy gyfrwng Eventbrite: https://cwcworkshop5.eventbrite.co.uk