Ymunwch â’r awdur trosedd poblogaidd Steve Cavanagh wrth iddo drafod ei lyfr diweddaraf The Devil’s Advocate gyda’r newyddiadurwr a’r darlledwr Steph McGovern.

***

Awdur Gwyddelig o Belfast yw Steve Cavanagh ac yn ddeunaw oed astudiodd y gyfraith trwy gamgymeriad. Mae bellach yn awdur arobryn rhyngwladol nofelau Eddie Flynn.

Newyddiadurwr a chyflwynydd teledu Prydeinig yw Steph McGovern. Ar hyn o bryd mae’n cynnal Steph’s Packed Lunch ar Channel 4. Bu’n gweithio i’r BBC fel prif gyflwynydd busnes BBC Breakfast, yn aml yn cyd-gynnal y rhaglen gyfan.

***

Ar-lein Trwy Zoom

Ystafell aros yn agor am 7.20pm

Tocynnau: £5.00 NEU £10.00 yn cynnwys copi WEDI EI ARWYDDO o The Devil’s Advocate (RRP: £8.99)