This Writing Life: Dai Smith yn sgwrsio â Peter Stead am fyw ac ysgrifennu ‘Off the Track’

Yn y cofiant cyfareddol hwn, mae Dai Smith yn ymgysylltu ac yn diddanu gyda bywyd personol awdur sydd wedi taflu goleuni ar hanes modern pobl de Cymru.

‘O’r paragraff cyntaf bron i’r diwedd, mae rhyddiaith dra-chywir, doreithiog Smith yn disgleirio yn ei gallu i danio tân gwyllt cystrawennol a threfnu’n gywrain i siâp oes o chwilfrydedd deallusol a hunanfyfyrio.’ Dylan Moore, Nation.Cymru

Ganwyd Dai Smith yn y Rhondda ym 1945. Astudiodd Hanes yng Ngholeg Balliol, Rhydychen, a Llenyddiaeth ym Mhrifysgol Columbia, yn Ninas Efrog Newydd. Dyfarnwyd PhD iddo ym Mhrifysgol Abertawe am draethawd ymchwil ar Ffederasiwn Glowyr De Cymru, a oedd yn destun ei lyfr, gyda Hywel Francis, The Fed. Roedd yn olygydd cyfrannu i’r gyfres o ysgrifau A People and A Proletariat, a chyhoeddodd, gyda Gareth Williams, Hanes Swyddogol Undeb Rygbi Cymru, Fields of Praise, gan ennill gwobrau amdano. Drwy gydol y 1980au a’r 1990au, ysgrifennodd a golygodd nifer o lyfrau arloesol a phryfoclyd ac erthyglau ysgolheigaidd ar hanes cymdeithasol a diwylliannol Cymru fodern: yn eu plith, Lewis Jones, Aneurin Bevan and the World of South Wales and Wales: A Question for History. Roedd yr ail un yn fersiwn wedi’i diwygio’n helaeth o’r llyfr sy’n gysylltiedig â chwe ffilm ddogfen a ysgrifennwyd ac a gyflwynwyd ganddo gyda’r teitl, Wales!Wales? Aeth ymlaen i greu nifer o ffilmiau eraill ar y celfyddydau a diwylliant poblogaidd, gan gynnwys yr un fwyaf diweddar The Lost Pictures of Eugene Smith.

Daeth yn Olygydd BBC Radio Wales ym 1993, ac yn Bennaeth Darlledu (Saesneg) yno o 1994 tan 2000 pan gafodd ei benodi’n Ddirprwy Is-ganghellor Prifysgol Morgannwg. Bu ganddo swyddi darlithio ers 1969 ym Mhrifysgolion Caerhirfryn, Abertawe a Chaerdydd, lle dyfarnwyd iddo Gadair Bersonol Prifysgol Cymru ym 1984 ac ers 2005 bu’n Gadair Ymchwil Hanes Diwylliannol Cymru ym Mhrifysgol Abertawe.

O 2006 tan 2016, roedd yn Gadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru ac ef oedd Golygydd cyntaf y gyfres Library of Wales y gwnaeth hefyd olygu dwy gyfrol o straeon byrion Cymreig ar ei chyfer, Story 1 a Story 2. Cafodd In The Frame, ei fywgraffiad gydag ysgrifau dilynol ei gyhoeddi yn 2010, a chwblhaodd drioleg ffuglen gyda The Crossing yn 2020. Ers 2016, bu’n Olygydd Comisiynu’r gyfres Modern Wales.

I archebu eich tocynnau AM DDIM a darganfod mwy am ein digwyddiadau sydd i ddod CLICIWCH YMA: bit.ly/OfftheTrack